Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi!

Aile Hekimlerine Hafta Sonu Sürprizi!

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun oluşturduğu “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile birlikte ...

Oku


Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı

Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı

Sağlık Bakanlığı yanlış politikalarında ısrar ederek, Aile hekimlerine ASM’lerinde yeni birim açmaya zorlayarak baskı kuruyor. Sağlık Bakanlığı, Aile hekimi başına düşen nüfusu ortalama 3500-4000 kişiden ...

Oku


 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

Birinci basamak sağlık alanında örgütlü sendika ve dernek temsilcileri, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği yönetmeliklerinde çalışanların temel haklarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı bilgisinin yansıması üzerine, ...

Oku


Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı

Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Birinci Basamak Sağlık Örgütleri toplantısı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği alanında yapmaya ...

Oku


TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı

TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) ülkemizde giderek artan trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlamak, sürücü sağlık belgelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Sürücü ve Adaylarında Aranacak ...

Oku


Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na 'İkinci Faz' Sorusu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, TBMM de Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmelerinde: ‘Aile hekimliğine müracaat sayılanırının ortalama 3 ten 2,7'ye düştüğünü’ dile getirmiş… Yani, ‘Halkın Aile ...

Oku


Aile Hekimlerine Bugüne Kadar Verilen Nöbet Cezaları İptal Edildi

Aile Hekimlerine Bugüne Kadar Verilen Nöbet Cezaları İptal Edildi

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Aile hekimleri ve aile sağlığı ...

Oku


Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Belirledi

Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Belirledi

Emeğimizin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz! Son zamanlarda aile hekimlerinden yaptıkları işle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederken şu cümleleri sıkça duyar olduk: “Halka hizmet ...

Oku


TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri

TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri

1.Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, kamu görevlisi statüsünde, toplu sözleşme ve grev hakkı içeren güvenceli/güvenli iş ve çalışma hakkı; mesleki ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği Sözleşmeleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu