Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik

Dr. Sıdıka Hikmet Erk'i Kaybettik

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1944 yılı mezunlarından, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sıdıka Hikmet Erk’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli meslektaşımızın yakınları ve ...

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik

Prof. Dr. Gürhan Fişek’i Kaybettik

TTB İşçi Sağlığı Kolu kurucu başkanı ve 1988-1990 ile 1990-1992 dönemi TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gürhan Fişek, 14 Ocak 2016 günü yaşamını ...


 TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

Birinci basamak sağlık alanında örgütlü sendika ve dernek temsilcileri, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği yönetmeliklerinde çalışanların temel haklarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı bilgisinin yansıması üzerine, ...

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate ...


Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz  Devam Ediyor

Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor

2016-2018 döneminde İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu’nda görev alacak hekimlerin belirleneceği seçimler kamu, özel hastanelerde devam ediyor. Aralık ayının ilk iki haftasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ...

Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki merkezi bir bilgisayar sistemine kaydedilmesini öngören Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve ...

2017 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
TTB HUV 2017 Katsayı Listesi