Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı” 15 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü ve açılışını Kişisel ...

İstanbul Tabip Odası Heyeti İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

İstanbul Tabip Odası Heyeti İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB ...


Hasta Sırlarının Paylaşımı Talebi Hukuka Aykırıdır

Hasta Sırlarının Paylaşımı Talebi Hukuka Aykırıdır

Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından Bakanlığa ...

Genişletilmiş Temsilciler Kurulu  “Sağlık Torba Yasası”  Gündemiyle Toplandı

Genişletilmiş Temsilciler Kurulu “Sağlık Torba Yasası” Gündemiyle Toplandı

İstanbul Tabip Odası Genişletilmiş Temsilciler Kurulu toplantısı, yeni dönem Yönetim Kurulu üyelerimizin katılımıyla, "Sağlık Torba Yasası” ana gündemiyle; 03 Mayıs 2016 Salı günü, 19.00-21.00 saatleri ...


Aile Hekimleri ASM-HSM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına İzin Vermeyecek!

Aile Hekimleri ASM-HSM’lerde Fazla Çalışma Dayatmalarına İzin Vermeyecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’da ASM (Aile Sağlığı Merkezi) ve HSM (Halk Sağlığı Merkezi)’lerde birinci basamak sağlık çalışanlarına fazla çalışma dayatmaları, baskı ...

Can Dündar'la Söyleşi Salonlara Sığmadı

Can Dündar'la Söyleşi Salonlara Sığmadı

TTB Edebiyat Matineleri'nin Nisan ayı konuğu Gazeteci Can Dündar oldu. “Can Dündar’la Hayata Dair” başlıklı söyleşi 20 Nisan 2016, Çarşamba günü 19.30’da İstanbul Tabip Odası ...