2016 Yılı Tıbbi Atık Prosedürü

2016 Yılı Tıbbi Atık Prosedürü

2016 yılı tıbbi atık prosedürü ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün yenilenen web sayfasına http://atikyonetimi.ibb.gov.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir. Dahili ve cerrahi branş muayenehaneleri de ...

Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için Göreve Davet Ediyoruz

Hükümet'i ve Sağlık Bakanlığı'nı ACİL TIBBİ BAKIM için Göreve Davet Ediyoruz

Biraz önce Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız Türk Tabipleri Birliği'ni telefonla aramış ve mahsur kalanlardan aldığı; "Cizre' de içinde 28 kişinin bulunduğu ve halen bombalanmaya devam ...


SGK Başkanı ile Görüşme

SGK Başkanı ile Görüşme

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av.Mustafa Güler SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret etti. Bilindiği gibi TTB özel kuruluşlarda çalışan ...

TTB Aile Hekimliği Kolu 15 Ocak 2016 Tarihli Diyarbakır İzlenimleri

TTB Aile Hekimliği Kolu 15 Ocak 2016 Tarihli Diyarbakır İzlenimleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkezde Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı ...


Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık

Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, son günlerde yeni bir baskıyla karşı karşıya. 24.12.2015 günü SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “duyuru”yla; “2012 Yılı Sosyal ...

Haldun Taner: 'Gözlerinizi Açın, Vazifenizi Yapın!'

Haldun Taner: 'Gözlerinizi Açın, Vazifenizi Yapın!'

Haldun Taner’in 100. doğum yılı nedeniyle, Prof. Dr. Zeliha Berksoy’un yönetiminde Taner'in oyunlarından derlenmiş skeçlerle oluşturulan “Dün Bugün” isimli kabarenin CKM'deki gösterimini 111 İstanbul Tabip ...

Haftalık Bülten

Ocak 2016 4. Hafta
2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

Twitter'da İstanbul Tabip Odası