Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi  Nedeniyle Açtığımız Davada  Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

Eşi özel sektörde çalıştığı için eş durumu mazeretinden yararlanamayan bir hekim adına açtığımız davada, Danıştay 5. Dairesi tarafından 12.05.2016 tarihinde, hem bireysel işlemin hem de ...

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi Toplantısının İkincisi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi Toplantısının İkincisi Yapıldı

Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli, “İşyeri Hekimliği ve Etik” başlıklı konuşmasına, uzun yıllar sağlık memuru olarak görev yapan bir “tarihçi”, “tıp tarihçisi” olduğunu vurgulayarak başladı ...


Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti?

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti?

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler 16.06.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir: 1) ...

Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti?

Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği'nde Ne Değişti?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve ...


Aile Hekimlerinin Şişli Direnişi Güçlü Devam Ediyor…

Aile Hekimlerinin Şişli Direnişi Güçlü Devam Ediyor…

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından sürdürülen ilçe toplantıları, bu kez 9 Haziran 2016 günü, Şişli ilçesinde 15 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi. Şişli ilçesinde ...

1 Günde 3 Şiddet Olayı İsyan Ettirdi

1 Günde 3 Şiddet Olayı İsyan Ettirdi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Haziran 2016, Pazar günü biri Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil, diğer ikisi Çocuk Hastalıkları Acil Servisi’nde olmak ...

2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri