Sayın Meslektaşımız,
2 Kasım 2011 günü gece yarısı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirmekle kalmamakta; devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülüp sınıflandırılmasından “kamu” sağlık kurumları yöneticiliklerine “her şeye muktedir CEO”ların atanmasına, “ithal hekim” uygulamasından mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanlarının iptaline ve eğitim görevlilerinin siyaseten belirlenmesine kadar sağlık alanını baştan sona yeniden düzenlemektedir.

Söz konusu kararname herhangi bir geçiş süreci dahi getirmeden, yayımı tarihinde görevde bulunan klinik şef ve şef yardımcılarının görevlerinin sona ereceğini de hükme bağlayarak, eğitim ve araştırma hastanelerine geri dönüşümsüz bir darbe daha vurmaktadır. Bu sebeple Yönetim Kurulumuz konunun bu yanıyla ayrıca ele alınmasının gerekli olduğuna inanmaktadır.

Bu çerçevede 663 sayılı Kararname’nin eğitim araştırma hastanelerine, uzmanlık eğitimine, klinik şef ve şef yardımcılıklarına dönük sonuçlarını, yaşanacak sorunları ve yapılabilecekleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Ayrıntıları aşağıda bilginize sunulan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra Odamız Hukuk Danışmanının da yer alacağı toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Toplantı tarihi: 17 Kasım 2011, Perşembe
Saat: 18.00
Yer: Taxim Hill Otel (Sıraselviler Cad. No: 5 Taksim)

İstanbul Tabip Odası FEMS Üyesidir
Bu Web Sitesinden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin lütfen İnternet Explorer 8 ve Üstü Kullanınız.