10. Yılında Aile Hekimliği; Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?

10. Yılında Aile Hekimliği; Dikiş Tutmayan Sağlık Sisteminde Yama İşe Yarar Mı?

“Atı zorla suyun başına götürebilirsiniz, zorla su içiremezsiniz” Aile hekimliğinde HASAM yaması. Dikiş tutmayan sağlık sisteminde yama işe yarar mı? “HASAM veya HSM” neyi çözer? ...

Tutuklu Akademisyenler Serbest Bırakılsın!

Tutuklu Akademisyenler Serbest Bırakılsın!

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası heyetleri, Türkiye’de süren çatışma ortamının bir an önce sona ermesi talebiyle hazırlanan metne imza koydukları için tutuklanan dört ...


TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Hekimlik Çalıştayı 3 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda, TTB Özel Hekimlik Kol Yürütmesi'nden, İstanbul Tabip Odası ...

Çocuk İstismarına Karşı Kara Steteskoplarla Görevdeyiz!

Çocuk İstismarına Karşı Kara Steteskoplarla Görevdeyiz!

Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışan sağlıkçılar 01.04.2016 Cuma günü saat: 12.30 da Başhekimlik önünde çocuk istismarına karşı duyarlılığı artırmak ve tepki vermek amacıyla “Kara Steteskop” ...


Aile Hekimleri Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi İçin Acil Toplandı

Aile Hekimleri Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi İçin Acil Toplandı

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Halk Sağlığı Merkezleri Genelgesi ve Aile Hekimlerine Nisan ayında yazılan TSM nöbetlerini değerlendirmek üzere acilen toplandı. Toplantıya Oda Başkanımız Prof. ...

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu Açıklandı

Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu Açıklandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 29 Mart 2016 tarihinde, 12:30’da, İstanbul Tabip Odası’nda, “Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de ...