Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnlerinden Odamızı Ziyaret

Acıbadem Tıp Fakültesi İntörnlerinden Odamızı Ziyaret

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi intörn doktorları İstanbul Tabip Odası'na yarım günlük bir ziyarette bulundular. 5 Ekim 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen ziyaret sırasında önce İstanbul Tabip Odası ...

Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değil, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesidir

Aile Hekimlerinin Asıl İşi Nöbet Değil, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesidir

TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde mesai saatleri dışı nöbet uygulaması ile ilgili olarak yayımlanan genelgeye ...


Tükeniyoruz, Hor Görülüyoruz, Öldürülüyoruz… Artık Yeter!

Tükeniyoruz, Hor Görülüyoruz, Öldürülüyoruz… Artık Yeter!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde bir hekimin ve bir hemşirenin şiddete uğrayarak darp edilmesi düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. İstanbul Tabip Odası ve ...

OHAL Kapsamında Kapatılan  Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde  Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru

OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi ile, çok sayıda özel sağlık kuruluşu ...


Halk Sağlığı Müdürlüğü Ziyaret Edildi

Halk Sağlığı Müdürlüğü Ziyaret Edildi

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyelerimizden oluşan bir heyet, son mecburi hizmet kurasıyla İstanbul'a tayin edilen pratisyen hekimlerin durumlarını, yaşanan, yaşanabilecek sorun ve sıkıntıları ...

OHAL Sürecinde Hekimlik Sorunlarına İlişkin Basın Toplantısı Yapıldı

OHAL Sürecinde Hekimlik Sorunlarına İlişkin Basın Toplantısı Yapıldı

Olağanüstü Hal ilanının ardından, hasta-hekim ilişkilerinde, hekimlik alanında yaşanan sorunları izlemek, müdahil olmak üzere oluşturulan İstanbul Tabip Odası Hekimlik İzleme Grubu süreçle ilgili bir basın ...

2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri