SGK Başkanı ile Görüşme

SGK Başkanı ile Görüşme

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av.Mustafa Güler SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret etti. Bilindiği gibi TTB özel kuruluşlarda çalışan ...

TTB Aile Hekimliği Kolu 15 Ocak 2016 Tarihli Diyarbakır İzlenimleri

TTB Aile Hekimliği Kolu 15 Ocak 2016 Tarihli Diyarbakır İzlenimleri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Diyarbakır Merkezde Bağlar 2 ve 3 No'lu Aile Sağlığı ...


Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık

Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler, son günlerde yeni bir baskıyla karşı karşıya. 24.12.2015 günü SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “duyuru”yla; “2012 Yılı Sosyal ...

Haldun Taner: 'Gözlerinizi Açın, Vazifenizi Yapın!'

Haldun Taner: 'Gözlerinizi Açın, Vazifenizi Yapın!'

Haldun Taner’in 100. doğum yılı nedeniyle, Prof. Dr. Zeliha Berksoy’un yönetiminde Taner'in oyunlarından derlenmiş skeçlerle oluşturulan “Dün Bugün” isimli kabarenin CKM'deki gösterimini 111 İstanbul Tabip ...


Aile Hekimliği Örgütlerinden Ortak Ses : Fazla Ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Direnişimiz Sürecek!

Aile Hekimliği Örgütlerinden Ortak Ses : Fazla Ve Esnek Çalışma Dayatmalarına Karşı Direnişimiz Sürecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu çağrısıyla bir araya gelen Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü sendika, dernek temsilcileriyle birlikte, 7x12 ...

Sağlık Çalışanları'nın 'Beyaz Nöbet'inde 8. gün

Sağlık Çalışanları'nın 'Beyaz Nöbet'inde 8. gün

Sağlık çalışanlarının “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet” çağrısıyla başlattığı buluşma 8. gününü geride bıraktı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Monoblok önünde 20 Ocak 2016 günü bir araya ...

Haftalık Bülten

Ocak 2016 4. Hafta
2016 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri

Twitter'da İstanbul Tabip Odası