06.02.2007 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Halil Saygın Gönderten, Dr.Çiğdem Akıncıoğlu, Dr.Ergkan (Erkan) Aliosman, Dr.Cihan Ovacıklı, Dr.Mevlit Korkmaz, Dr.Nedim Erdem, Dr.Muhittin Civelek, Dr.Yaşar Yoğun, Dr.İsmail Uğur Şener, Dr.Yavuz Elbaş, Dr.Afşin Ünver, Dr.Hüseyin Şeker, Dr.Erdinç Saka, Dr.Ece Orhon, Dr.Meriç Aktaş, Dr.Halil İbrahim Karahan, Dr.Ekrem Aksu, Dr.Ahmet Ural, Dr.Pelin Kaplan Sayan�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Hüseyin Acar�a Eksen Proje İnşaat Turizm Ve Tic.A.Ş. (Çamlıca Gebze Arası Eksik Kalan Ve İlave Toplama Yolları İnşaat İşi) Eksen A.Ş. (Çamlıca-Gebze Arası Üst Yapı İyileştirme İşi) � Eksen A.Ş.(Asfalt İmalatı İşi) / OSB için, Dr.Müge Alkuru�ya Bayraktar Holding A.Ş. için, Dr. Piraye Füsun Canik�e Synovate Araştırma Ve Danışmanlık A.Ş. için, Dr. Atalay Surardamar�a Ntf İnş.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Kadir Sungur�a T.C.Okan Üniversitesi için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verlimesine,

3. Dr.Serhat Karadağ ve Dr.Pelin Karadağ Korkmaz�ın istifa talebinin kabulüne,

4. Dr.Ümit Ünüvar, Dr.Muhammet Can, Dr.Engin Bürümcek, Dr.Ali Çerkezoğlu�nun hukuki destek taleplerinin konusunun mesleki uygulamalarıyla ilgili olduğundan başvurularının kabulüne ve hukuki süreçlerinin takip edilmesi ve duruşmalarına girilmesine,

5. Kamuoyunda �Torba Yasa� olarak bilinen yasal düzenlemenin TBMM�de görüşülmesi sürecinde üyelerimizi bilgilendirmek amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmesine,

6. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu tarafından Irak�ın işgalinin yıl dönümü olan 20 Mart 2007�de yapılacak olan ve �dünya barışını� talep eden etkinliklere destek verilmesine,

7. Adli Bilimler ve Çocuk İstismarı-ihmaline Güncel Yaklaşımlar kongresinin desteklenmesine,

8. Odamıza Dt. ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Yrd. Doç. Dr. ..., Dr.... ve Dr. ... hakkında hasta olduğu halde �medeni haklarını kullanmaya uygun olduğu� raporu vererek gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri iddiasıyla oluşturulan HUB/G-1300 sayılı inceleme dosyası Yönetim Kurulumuzun 12.12.2006 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve Yrd. Doç. Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine karar verilmişti.
Dr. ...�ın soruşturmacılık görevini yerine getiremeyeceğini bildirmesi üzerine dosya yeniden gündeme alınmış ve soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-783),

9. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler ve Av. ... tarafından yapılan başvuru üzerine; Show TV Televizyonu�nda 25.12.2006 tarihinde yayınlanan Acı Hayat isimli dizi film sırasında ekrana gelen, Özel ... Hastanesi�ne ait �31 Ocak 2007�ye kadar Lazer Tedavisinde %50 İndirim� sloganı ile yayınlanan ilanlarda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ... , ... Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-731 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

10. Odamıza Esenler Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan tutanakta, Dr. ...�e ait muayenehanede Suriye uyruklu Dr. ... ve Dr. ...�ın çalıştığının tespit edildiği bilgisinin bulunması üzerine oluşturulan HUB/G-1372 sayılı dosya değerlendirilmiş, çalışma izni olmayan yabancı hekim çalıştırmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-815)

11. Odamıza yapılan bir başvuruda, www..... ve www...... isimli web adreslerinde kullanılan operasyon öncesi ve sonrası hasta resimlerinin aynı olması ve söz konusu her iki linkte de hizmet verilen adresin aynı olması ve iletişim bilgilerinde yer alan telefonların size ait olduğu ve hastaların Odamızdaki kayıtlarınızda yer almayan ... Cd. ... Sk. No: 1 D: 5 Kadıköy adresinde yer alan ... Saç Ekim Merkezi�ne yönlendirildiğinin bildirilmesi üzerine oluşturulan HUB/R-735 sayılı dosya değerlendirilmiş, Medikal Estetik Uzmanı tabirini kullanarak tanıtım kurallarına aykırı davrandığınız, kayıtlarımızda ... Cad. ... Sok. No.1/1 Bakırköy � İstanbul adresinde muayenehaneniz bulundu bilgisi yer almasına rağmen,www..... ve www...... adreslerinde size ait 0532-654 65 82 ve 0216-344 95 99 numaralı telefonlar ile ... Cd. ... Sk. No: 1 D: 5 Kadıköy adresindeki ... Saç Ekim Merkezi�ne hasta yönlendirdiğiniz ve bu yolla iki yerde bildirimsiz serbest hekimlik icra ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda soruşturma açılmasına,

12. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi�nin 15.01.2007 tarih ve 055-2007 sayılı yazısı ekinde gönderilen, ... Tabip Odası�nın yazısı ve eklerinde, �... Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. ...�ün; Kırklareli Devlet Hastanesi�nde çalışan sözleşmeli sekreter ve güvenlik elemanlarının 07.12.2006 tarihinde AKP binasına götürülerek zorla üye yapılmak istendiği, sinevizyon gösterisiyle parti propagandasının yapıldığı, başhekimin AKP parti yöneticilerinin sözleşmeli personelin alınması dahil tüm taleplerinde yardımcı olduğu, bir parti gibi üyesi gibi hareket ettiği;
Ayrıca 05.07.2005 tarihinde çıkarılan 5371 sayılı Kanun ile 1 Ekim 2005 itibariyle hastane başhekimlerinin muayenehanelerinin resmen kapanmış olması gerekirken, ... bölgesinde yayınlanan 27.12.2006 tarihli ...Gazetesi ve 29.12.2006 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan habere göre ... Vergi Dairesi�nin Dr. ...�ün muayenehanesine yaptığı baskın ile mükellefiyet tescilini yaptırdığı�na ilişkin ... Tabip Odası�na yapılan şikayetin Kırklareli Tabip Odası�nca değerlendirildiği, mevzuatın gözden geçirildiği, Dr. ...�ün ... Tabip Odası Onur Kurulu�nun 3 üyesinin sicil amiri olması nedeniyle soruşturmanın TTB Merkez Konseyi�nce belirlenen bir soruşturmacı tarafından yapılmasının uygun olacağı kararını verdikleri ve bu karar doğrultusunda belgelerin TTB Merkez Konseyi�ne gönderildiği anlaşılmaktadır.
TTB Merkez Konseyi ilgili istemi değerlendirilerek soruşturmayı Odamız bölgesinden bir soruşturmacının yürütmesini uygun görmesi üzerine dosya Oda Başkanlığı�na ulaştırılmış ve Yönetim Kurulumuzun 06.02.2007 tarihli toplantısında ele alınmıştır.
Yönetim Kurulumuz 06.02.2007 tarihli toplantısında Dr. ...'ün idari görevi, iddiaların önemi ve ciddiyeti değerlendirilerek;
1- ... Devlet Hastanesi�nde çalışan sözleşmeli sekreter ve güvenlik elemanlarının 07.12.2006 tarihinde AKP binasına götürülerek zorla üye yapılmak istendiği, sinevizyon gösterisiyle parti propagandasının yapıldığı, başhekimin AKP parti yöneticilerinin sözleşmeli personelin alınması dahil tüm taleplerinde yardımcı olduğu, bir parti gibi üyesi gibi hareket ederek hekimliğe yakışmayan tutum ve davranış içinde olmak,
2- "Muayenehanesini kapatmış olması gerekirken kapatmayarak" genel hukuki düzenlemelere aykırı bir eylemlilik içinde olmak iddiaları ile soruşturma açılmasına (HUB-814)ve soruşturmacı olarak Dr. ....�ün görevlendirilmesine karar verilmiştir.

13.02.2007 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Tijen Erçal, Dr.Hülya Oba, Dr.Nur Kır Mercül, Dr.Anıl Murat Sever, Dr.Aysel Oğur, Dr.Ali Yücel, Dr.Yücel Polat, Dr.Rafet Küçük, Dr.Cevat Emin, Dr.Ramazan Atabey, Dr.Cevdet Duran�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr.Orhan Yeğinsü, Dr.Ayşegül Yeğinsü, Dr.Fazlı Baylan, Dr.Mustafa Toprakçı�nın istifa taleplerinin kabulüne,

3. Dr.Maksut Balyemez�in kronik hastalığı nedeniyle çalışamamasından dolayı aidat borçlarının silinmesine

4. Dr. Cemil İşiaktır�a Garanti Koza İnşaat San.Ve Tic.A.Ş. (Koza Evleri) için, Dr. Şermin Ferizcan Ormancı�ya Öztaş Çorap San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ahmet Yağmurlu�ya Özünlü Damper Karoser Ve Çelik Konstrüksiyon San.Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Sibel Esin Özgül�e Kama Pres San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Aydın Kıvanç�a Philip Morris Sa-Philip Morris Sabancı Paz Ve.Satış A.Ş. (Güneşli) � Nwg Servis Hiz.Tic.A.Ş. (Philip Morris-Güneşli ) / OSB için, Dr. Haluk Kardaş�a Frimpeks Makine San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. - Doğa Gayrımenkul Gel.İnş.Taah.Paz.Tic.Ltd.Şti. (Meşepark Evleri Projesi) - Artell İnşaat Dış Tic.Ve Turizm San.A.Ş. - Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti. - Terra Yapı Üretim Merkezi San.Ve Tic.A.Ş. / OSB için, Dr. R.Selçuk Kılıçaslan�a Atlas İlaç Pazarlama Tic.A.Ş. (Merkez) Atlas İlaç Pazarlama Tic.A.Ş. (İstanbul Bölge Avrupa Yakası) - Atlas İlaç Pazarlama Tic.A.Ş. (Anadolu Yakası) - Atamis İlaç San.A.Ş. (Merkez) � Atamis İlaç San.A.Ş.(İstanbul Bölge Avrupa Yakası) - Atamis İlaç San.A.Ş. (Anadolu Yakası) / OSB için, Dr. Ediz Uzun�a Doğuş Holding A.Ş. - Doğuş Otomotiv Servis Tic.A.Ş. - Katalonya Oto Servis Tic.A.Ş. - Doğuş İnşaat Ve Tic.A.Ş. - Doğuş Sigorta - Garanti Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Garanti Yatırım Ortaklığı - Doğuş Oto Paz.Ve Tic.A.Ş. (1) - Doğuş Oto Paz.Ve Tic.A.Ş. (2) - Doğuş Oto Paz.Ve Tic.A.Ş. (3) - Doğuş Oto Paz.Ve Tic.A.Ş. (4) / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

5. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi�nde Sağlık Bakanı�nın yaptığı inceleme sırasında hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik rencide edici tutumundan dolayı kınama amaçlı basın açıklaması yapılmasına,

6. Kamu sağlık kurumlarında performansa dayalı ek ödeme konusunda yaşanan hukuki sorunların çözümünde yardımcı olmak iddiasıyla bazı avukatların hekimlere ulaşarak vekalet talep etmeleri konusunda üyelerimizi uyarıcı bir yazı hazırlanıp web sitesine konulmasına,

7. Oda�ya gelir temini amacıyla İstanbul Tabip Odası�nın Türk Ocağı Cad. No:17 Cağaloğlu-İstanbul adresinde kurulu merkezi bünyesinde bir iktisadi işletme açılmasına, açılacak olan bu iktisadi işletmenin ünvanının İSTANBUL TABİP ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ olmasına, İktisadi İşletmenin temsili hususunda T.C. uyruklu Pınar Bayhan'ın Görevlendirilmesine ve iktisadi işletmenin idaresi ile ilgili iktisadi işletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi için idari ve mali konularda yetkili kılınmasına ve kendisine noterden imza sirküsü çıkartılmasına, iktisadi işletmenin açılması için resmi yerlere müracaat edilmesine,

8. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda, eşinin hamileliğinin ... Hastanesi�nde Dr. ... tarafından takip edildiği, doğumun Dr. ... tarafından yapıldığı ve doğan bebeğin Sağ Brakial Pleksus Paralizisi geliştiği, doğumun muayene dahi edilmeden suni sancı ile yapıldığı, doğumun 4.300 gr olduğu, bu kilodaki bir bebeğin sezeryan ile doğurtulması gerektiği düşüncesini dile getirerek şikayette bulunması üzerine inceleme başlatılmıştır. Düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde; Dr. ...�in ...�nun gebelik takibini yeterli ve gerekli bir içerikle yaptığı, Doğum öncesi muayenesinin yapıldığı, bebeğin 4.100 gr olarak tahmin edildiği, yanılma payı dikkate alındığında tahminin isabetli sayılabileceği, Planlanmış sezeryanın kilo sınırının 4.500 ile 5.000 gr arasında değişebileceği, dolayısıyla 4.300 gr doğan bebek için sezeryanın genel kabul görmüş bir doğum yöntemi olmadığı, Bebekte gelişen Plexus Brachialis Felci�nin bir komplikasyon olarak ortaya çıktığı anlaşılmış olup, Dr. ...�e tıbbi ihmal ve hata isnat edilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1373)

9. Odamıza ... mirasçısı ... vekilleri Av. ... ve Av. ... tarafından yapılan, ... isimli şahsın Özel ... Hastanesi�nde Dr. ... ve Dr. ... tarafından yapılan Deviasyon + Rhynoplasti operasyonu sırasında vefat etmesi ile ilgili başvuru üzerine oluşturulan HUB-742 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası Yönetim Kurulumuzun 13.02.2007 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

10. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, 17.01.2007 tarihli ... Gazetesi�nde yer alan Özel ... Üniversitesi Göz Hastanesi�ne ait �GÖZÜNÜZ GÖZ HASTANESİ GÖRSÜN� başlıklı ilan değerlendirilmiş olup, tanıtım kurallarına aykırı davrandığınız ve bildirimsiz serbest hekimlik yaptığınız iddiasıyla hastane başhekimi Dr M. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-736),

11. Dr. ... tarafından Oda Başkanlığı�na yapılan yazılı başvuruda Özel ... Polikliniği�nin T.C. uyruklu olmayan birisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı adı altında çalıştırdığı ve bir alış-veriş merkezinde poliklinik standı kurulduğu iddia edilerek ihbarda bulunulması üzerine inceleme kararı alınmış, Şişli Sağlık Grup Başkanlığı ile yapılan yazışmalar sonucunda söz konusu ihbarın gerçek olmadığı/ihbarın kanıtlarına ulaşılamadığı anlaşılmış olup dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB1042),

12. ... tarafından Sarıyer Sağlık Grup Başkanlığı�na Dr. ...�ün hastalarına yönelik tacizkar davranışı ile ilgili yapılan yazılı başvurunun ilgisi nedeniyle Oda Başkanlığı�na iletilmesi üzerine inceleme başlatılmıştır. Dr. ...�den iddia ile ilgili açıklama istenmiş, şikayetçi ...�dan iddialarını somutlaması ve kanıtlarını sunması istenmiştir. Dr. ... iddiaları reddetmiş, ...�nın iddialarının kanıtlarını sunmadığı görülmüştür. Bu durumda incelemenin ilerletilmesi mümkün olmamaktadır. İddianın kanıtlarına ulaşılması durumunda tekrar ele almak üzeren dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1252),

13. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan başvuruda, çocuğu ...�ı Dr. ...�na götürdüğünü, yazdığı reçetedeki iğneyi bir eczaneden alarak Özel ... Hastanesi�nde yaptırdığını ve çocukta bitkinlik, halsizlik ve uyku hali belirmeye başladığını, iğneyi eczanenin yanlış vermiş olabileceğini ve hastanenin de bu yanlışlığı fark etmeden yaptığını ifade ederek şikayette bulunulması üzerine inceleme başlatılmış olup, Dr. ...�na ulaşılamamış, hastaya verilen reçete elde edilememiştir. Hasta kayıtlarında yapılan iğnenin �Sefazol 0,5� olduğu anlaşılmaktadır. Reçeteyi düzenleyen doktora ulaşılamaması ve reçetenin de hasta yakını tarafından yürütülen incelemeye sunulamaması nedeniyle, yapılan işlemde hata olup olmadığını kesin olarak belirlemek mümkün olmasa da yapılan enjeksiyonun hasta yakınının tarif etmeye çalıştığı durumlarda (bronşit başlangıcı) yapılmasının pek mümkün olduğu, hastada görülen durumun nedeninin hastalık ile ilgili olabileceği, iddiada yer alan ve belgelendirilemeyen kusurlu davranış ile ilgili kanıt ve belgelere ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-747 / G-1192),

14. Oda Başkanlığı�na ... tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan dosya görüşülmüş, düzenlenen bilirkişi raporu, iddia, açıklama ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde; ... Hastanesi�nde takılan implanta bağlı irritasyon düşünülmesi nedeniyle implantın çıkarılmasının doğru olduğu, İmplant çıkarıldıktan sonra psödoartroz geliştiği, Hastada 1. ve 2. operasyonlarda görülen kaynama eksikliğinin çeşitli sebeplere bağlı olabileceği, Tedavi sürecinde yapılan tıbbi müdahalelerin uygun ve yerinde olduğu, bu nedenle hastada görülen kaynama eksikliğinin ve gelişen psödoartrozun bir komplikasyon olarak görüldüğü ve tedavide yer alan Dr. ...�e kusur yönlendirilemeyeceği, Hastanın tedavisini bir başka hastanede devam ettirmesinin kendi tercihi olduğu, Şikayet başvurusunda dile getirilen diğer iddialar ile ilgili, iddialar dışında bir kanıt olmaması nedeniyle cezai bir işlem uygulanamayacağı sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1098)

15. Odamızın görevi gereği yaptığı izlemeler sonucunda Dr. ...�ın Özel ... Tıp Merkezi�nde serbest hekimlik yaptığı bilgisine ulaşılmış olup, konu ile ilgili olarak Dr. ...�ın Odamıza yaptığı yazılı açıklamada İstanbul�da herhangi bir özel çalışma adresinin bulunmadığını beyan etmekte olduğu görülmüştür. Bunun üzerine Özel ... Tıp Merkezi�ne ait 0216-... ... 70 numaralı telefon aranarak Dr. ...�ın çalışıp çalışmadığı sorulmuş olup, ilgili adreste hasta kabul ettiği bilgisine ulaşılmış ve adı geçen hekim ve tıp merkezi sorumlu hekimi Dr. ... hakkında, Tabip Odası�na üye olmadan serbest çalışmak / çalıştırmak gerekçesiyle soruşturma açılmasına (HUB-816 / G-1348),

16. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Oda Başkanlığı�na iletilen ... ve ...�e ait başvuruda, oğulları ...�in testis torsiyonunun teşhis edemeyerek testislerinden birinin kaybına neden oldukları iddiasıyla Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1054 sayılı dosya değerlendirilmiş ve adı geçen hekimler hakkında, tıbbi ihmal ve hata ile hastada kalıcı sağlık kusuru oluşmasına neden olmak iddiasıyla soruşturma açılmasına (HUB-817),

17. Odamıza yapılan bir başvuruda, görev yaptığınız ... Devler Hastanesi�ne Devlet Hava Meydanları İşletmesi personelinin göz muayenesi için geldikleri, Dr. ... tarafından, muayene için gelenlere, kendi özel muayenehanesine gelerek görme alanı muayenesi yaptırmalarını aksi durumda sağlam raporu vermeyeceğinin söylendiğinin ifade edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-984 sayılı dosya görüşülmüş ve söz konusu iddianın soruşturularak açıklığa kavuşturulmasına (HUB-818),

18. Odamızın basından yaptığı izlemeler sonucunda, ...�in ... Hastanesi�nde yapılan ameliyatı sonrasında vefat etmesi ile ilgili oluşturulan dosya değerlendirilmiş, ölümün muhtemel nedeninin ...�den kaynaklanan anafilaksi olduğu ancak, ...�in tıbbi tedavide yeri olduğu, geliştiği varsayılan anafilaksinin bir komplikasyon olarak görülmesi gerektiği, ortaya çıkan komplikasyona ameliyathane koşullarında müdahale edildiği, Yoğun Bakım Servisi�nde tedavisinin sağlanmaya çalışıldığı ancak hastanın vefat ettiği, ortaya çıkan komplikasyon nedeniyle tedavisinde yer alan hekimlere kusur yönlendirilemeyeceği sonuç ve görüşüne varılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB-399),

19. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihbar nitelikli başvuruda, 05 YE seri ve 145924 � 145928 numaralı yeşil reçetelerin Dr. ... tarafından yazılmış gözükmesine rağmen kendisi tarafından yazılmamış olduğu ve Özel ... Polikliniği�ne verilen 05-YE seri ve 145901-146000 numaralı reçete grubu içinde olduğunun anlaşıldığı bilgisinin yer alması üzerine oluşturulan HUB/G-1362 sayılı dosya değerlendirilmiş, �gerçeğe uymayan rapor ve/veya belge vermek� maddesine göre poliklinik sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma (HUB-820) açılmasına karar verilmiştir.

20.02.2007 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Necla Demir, Dr.Alaaddin Küçük, Dr.Meryem Seyfi Ayboğa, Dr.Hurşide Cevlan, Dr.Fatma Yaman, Dr.Reşit Yaman, Dr.Atilla Gürbüz, Dr.Mustafa Özbek, Dr.Zehra İrem Okçular, Dr.Bülent Erol, Dr.Sabiha Zambak Kurt, Dr.Ferdi Menda, Dr.Ümit Kurt, Dr.Özlem Bostan, Dr.Mahmut Zeki Çabuk, Dr.Özge Akbaş�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Elvan Sönmez Gökalp�e Honeywell Otomasyon Ve Kontrol Sistemleri San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Rıza Çağlayan�a Özel Büyükçekmece Kolan Hospıtal (Büyükçekmece Sağlık Hiz.A.Ş.) için, Dr. İsmail Özkabakçı�ya Gültepe Ensar Sağlık Ve Bilişim Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (Özel Gültepe Ensar Hastanesi) için, Dr. Selma Gazioğlu�na Modatimkar Tekstil San.Ve Dış Tic.A.Ş. için, Dr. Yıldıray Demir�e Ekol Grup Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hiz.Ltd.Şti. için, Dr. Adnan Oraj Ulaşan�a Gencallar Giyim San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Bülent Göçer�e İnci Tekstil San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Ertuğrul Manzak�a Paxar Teslo Tekstil Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. R.Yılmaz Bayraktarlı�ya Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Fatma Filiz Perdar�a IBM Türk Ltd.Şti. � Source Teknoloji Hiz.Ve Tic.Ltd.Şti. � Adecco Hizmet Ve Danışmanlık A.Ş. / OSB için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

3. Dr.Yusuf Çelik, Dr.Bekir Murat Çınar, Dr.Selma Satılmışoğlu�nun üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

4. Sağlık çalışanlarının çalışma saatlerinin diğer kamu çalışanlarından fazla olması nedeniyle söz konusu eşitsizlikle ilgili olarak gerekli hukuki girişimin yapılması için Türk Tabipleri Birliği�ne başvuruda bulunulmasına,

5. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta sırlarını yasal bir zorunluluk olmadan 3. kişilere açıklamak iddiasıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-813 sayılı dosya görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

6. Odamızın basından yaptığı izlemeler neticesinde, Sağlık & Yaşam isimli derginin Ocak-2007 sayısında yer alan, Özel ....�ne ait "... 10. yıl armağanı � LAZERDE %50 İNDİRİM" başlıklı ilanda tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle adı geçen hastane şubelerinin başhekimleri Dr. ..., Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/R-733 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

7. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1295 sayılı dosya değerlendirilmiş olup, hastasının batınında yabancı cisim unutmak suretiyle tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-820),

8. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... hakkında, adı geçen hastaya uyguladığı tedavide tıbbi ihmal ve/veya hata yaptığı iddiasıyla oluşturulan soruşturma dosyası tamamlanarak Yönetim Kurulumuzun 20.02.2007 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-634),

9. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-991 sayılı dosya görüşülmüş ve "tıbbi hata ve ihmal ile hastasında sağlık sorunu oluşmasına neden olmak" iddiasıyla Prof. Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-821),

10. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine yapılan soruşturma neticesinde;
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�nün denetlediği sağlık merkezinin bir sağlık memuru tarafından yürütüldüğü, aynı yeri 31.12.2001 tarihine kadar Dr. ...�ün muayenehane olarak kullandığı, belirtilen tarihten sonra muayenehanesinin kapanışını vererek ... Devlet Hastanesi�nde �tam gün� esasına göre çalıştığı ve halen emekli olduğu anlaşılmış olup; Dr. ...�ün �muayenehane işletmesi ve hekim olmayan kişiye fizik tedavi ve akupunktur yaptırması� konusunda inandırıcı kanıt bulunmaması nedeniyle kusur yönlendirilemeyeceğinden dolayı dosyanın işlemden kaldırılmasına, anca denetim yapılan yerde Dr. ...�ün kartvizitinin bulunması dikkate alındığında, tanıtım ve bilgilendirme konusunda Dr. ...�e daha titiz davranması hatırlatmasının yapılmasına (HUB-737 / G-1186),

11. İstanbul Dişhekimleri Odası tarafından yapılan ihbarda tanıtım kurallarının ihlal edildiğinin bildirilmesi üzerine Yönetim Kurulumuz Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... ve Özel ... Görüntüleme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında soruşturma kararı almıştır. Yapılan soruşturma sonucunda, Dr. ...�nın dağıtılan el ilanları ile Özel ... Hastanesi�nin bilgisi ve ilgisinin olmadığı, kurumlarının güvenilirliğine leke sorma amaçlı bir �komplo� olduğu; Özel ... Görüntüleme Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. ...�un da, el ilanlarının Yönetim Kurulu karar defterinde yer almadığı ve söz konusu ilanlarla ilgilerinin olmadığı savunmasını yaptıkları anlaşılmıştır. Yapılan savunmaları Yönetim Kurulumuz, tanıtım konusunda var olan kurallara uyma taahhüdü olarak kabul etmektedir ve tanıtı konusunda etik anlayışa sahip çıkmanın iyi hekimlik ortamı yaratmada son derece önemli bir yerinin olduğu hatırlatması yapılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/R-721),

12.Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1246 sayılı dosya değerlendirilmiş, ...�a yaptığı sol bacak varis ameliyatı sonrasında �sol sural sinirde dayusal kayba neden olmak ve bu yolla tıbbi ihmal ve hata ile hastanın sağlığının bozulmasına neden olmak� iddiası ile Dr. ... hakkında soruşturma (HUB-822) açılmasına karar verilmiştir.

20.02.2007 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr.Ayhan Koç, Dr.Gökçen Gökcan, Dr.Rikkat Koçak, Dr.Emin Güneysu, Dr.Elmas Kanbur, Dr.Necati Alp Tabak, Dr.Fahri Güngör, Dr.Hanife Usta, Dr.Abdullah Yüksel, Dr.İsmail Barış Kızılkayak, Dr.Rasim Cokli, Dr.Nihan Oğuz, Dr.Semra Kesgin, Dr.Abdullah Gökçe Kesgin, Dr.Feride Korkmaz, Dr.Huriye Nursel Elçioğlu, Dr.ilker Murat Çağlar, Dr.Kazım Kazbay, Dr.Cengiz Çalışır, Dr.Damla Aktan, Dr.Saliha Eroğlu Demir, Dr.Tayfun Sarı, Dr.Abdurrahman Çetin Kızılkan�ın üyelik başvurularının kabulüne,

2. Hükümetin sağlık alanında yaptığı düzenlemelerin halk sağlığını tehdit eder boyutta sakıncalar içermesi konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1 Mart 2007 Perşembe günü Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı önünde bir basın açıklaması yapılmasına, aynı gün içerisinde Kadıköy Belediyesi�nin katkılarıyla sağlanan sembolik �Sağlık Çadırı�nı Kadıköy meydanı Haldun Taner Sahnesinin arka cephesine kurarak vatandaşa sağlık ocaklarının işlevini anlatan bilgilendirici el ilanları dağıtılmasına,

3. 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin basında daha etkin yer alması için özel bir çalışma yapmak üzere basın yayın kuruluşlarıyla görüşmeler yapılmasına,

4. Web sitemizin daha kolay izlenmesini sağlamak üzere profesyonel destek alınmasına ve bu işle ilgili olarak Halkla İlişkiler bürosunun görevlendirilmesine

5. 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde yer alan spor etkinliklerinin organizasyonunda giderler için 4000 YTL ödenek ayrılmasına,

6. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile daha etkin iletişim kurulabilmesi için Rektörlükten randevu talep edilmesine,

7. Dr.Zuhal Demirhan ve Dr.Nalan Dirik�in istifasının kabulüne,

8. Dr. Metin Akakça�ya Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. (4.Levent) � Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. (Kartal) / OSB için, Dr. Emrullah Haliloğlu�na Gökbora Uluslararası Nakl.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ali Sedat Akkaş�a Aydınlı Deri Konf.San.Ve Tic.A.Ş. � Mustafa Selçuk Avcı � Mehmet Türkmen � Rıdvan Bozkurt � Engin Gökseven � Atalay Yirmibeş � Abdurrahman Özel / OSB için, Dr. Taşkın Yenidünya�ya Teknik Alüminyum San.Ve Tic.A.Ş. � Enba Servis Üretim Hizmetleri � Pulat Hizmet Ticaret / OSB için, Dr. Servet Çolak�a Akbaba Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. � Sefa Tekstil Turizm San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Uğur Gündoğan�a Solectron Elektronik Üretim Ve Paz.San.Ve Tic.A.Ş. için, Dr. Ülkü Kerimoğlu�na Axa Oyak Sigorta A.Ş. (Genel Müdürlük) - Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. (Genel Müdürlük) - Axa Oyak Sigorta A.Ş. (İstanbul Bölge Müdürlüğü) - Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. (İstanbul Bölge Müdürlüğü) - Axa Oyak Sigorta A.Ş. (İstanbul Kurumsal Bölge Müdürlüğü) - Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. (İstanbul Kurumsal Bölge Müdürlüğü) / OSB için, Dr. Rıza Azer�e İpek Muflon Ve Deri San. Ve Tic.Ltd.Şti. için, Dr. Enver Çiçekdağı�na Birtıp Özel Sağlık Hiz.Ve Tic.A.Ş. (İstanbul Göz Hastanesi) için, Dr. Zuhal Tunacan Tanzer�e Haznedar Hastane Ve Sağlık Yat. A.Ş. (Haznedar Sağlık Hastanesi) için, Dr. Orhan Dörttepe�ye Bakartaş Güvenlik Hiz.Ltd.Şti. � Bakartaş Temizlik Ve Sosyal Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. / OSB için, Dr. Sebahattin Güleryüz�e Simit Sarayı Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim programlarına katılmaları koşuluyla işyeri hekimliği çalışma yetkisi verilmesine,

9. Odamıza .... tarafından yapılan başvuruda, 08.08.2005 tarihinde intihara teşebbüs sebebiyle ... Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi�ne getirildiği, nöbetçi hekim tarafından yapılan müdahale sonrasında intihar riski sürmesine rağmen taburcu edildiği, taburcu olduğu gün tekrar intihar ettiğinin iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1298 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş, aradan geçen süreye ve harcanan çabaya karşın suçlanan hekimin kimliğinin belirlenememesi nedeniyle, doktorun belirlenmesi durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

10. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine, hasta sırlarını rızası olmadığı halde açıklamak, gazete haberinde kişisel tanıtım amacıyla ... hakkında gerçek dışı bilgiler yayınlanmasını sağlamak iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-731 sayılı fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

11. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1180 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş, ülkemizde ruhsatlandırılmamış bir maddeyi tıbbi tedavi amacıyla kullanmak ve uygulanan tedavi ile ilgili bilgilendirmeme yapmamak iddialarıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-824),

12. Odamıza Türkiye Kas Hastalıkları Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan dosya değerlendirilmiş, "hastalarının tedavisinde bilimsel olmayan yöntemler kullanmak ve hastalardan haksız kazanç temin etmek" iddiaları ile Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın yürütülmesinde Dr. ...�ın görevlendirilmesine (HUB-622),

13.Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir başvuruda, 10.04.2003 tarihinde Özel ... Hastanesi acil polikliniğine getirilen ... isimli hastaya Dr. ... tarafından yapılan müdahale sonunda hasta ...�ın "2. parmak digital sinir kesisi"nin, atılan cilt dikişlerle kapatıldığı ve bu yolla ciddi sağlık sorunu ortaya çıkmasına neden olunduğunun iddia edilmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzca 20.01.2004 tarihli toplantıda Dr. ... hakkında "tıbbi ihmal ve hata yaptığı" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verilmişti. Ancak geçen süreye ve harcanan emeğe karşın Dr. ...�a mümkün olmamıştır. Dosyayı değerlendiren Yönetim Kurulumuz 27.02.2007 tarihli toplantısında, Özel Hastaneler Yönetmeliği�nin 17/a maddesi gereği soruşturmanın hastane başhekimi olarak size yönlendirilmesine ve Dr. ... hakkında ...�ın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yapılması ve yasal gereklilikleri yerine getirmeden hastanede bir hekime görev vermek iddialarıyla soruşturma açılmasına (HUB-622),

14. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir ihbar üzerine, ... hakkında �tıbben uygun olmayan bir ortamda, uygun olmayan bir biçimde (muayenenin hijyenik olarak yetersiz olası ve hasta mahremiyeti gözetilmeden birden çok hastayı kürete etmek vs.) meslek icra etmek ve tıbbi endikasyon olmadığı halde, maddi kaygılarla yasal süreyi geçmiş gebelikleri sonlandırmak için şahısları bir başka doktora yönlendirmek�, Dr. ... hakkında �tıbbi endikasyon olmadığı halde, maddi kaygılarla yasal süreyi geçmiş gebelikleri sonlandırmak� iddialarıyla oluşturulan fezlekeli soruşturma dosyası görüşülmüş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-600),

15. Odamıza Avcılar Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine, Dr. ... (Dr. ...) hakkında uzmanlık dışı tanıtım yapmak, uzmanlık dışı girişimde bulunarak hastanın sağlığını tehlikeye sokmak; hastane başhekimi Dr. ... hakkında yabancı uyruklu, Türkiye�de çalışma izni olmayan ve uzmanlık eğitimini tamamlamamış bulunan Dr. ...�ı, Dr. ... müstear kimliği ile Özel ...�de çalıştırmak ve ameliyat yapmasına izin vermek iddialarıyla oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-687 / G-1148),

16. Odamıza Ümraniye Sağlık Grup Başkanlığı tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında sahte belge düzenlediği iddiasıyla oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-665),

17. Odamıza İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine sahte reçete yazmak ve etik ihlalde bulunmak iddiasıyla Dr. ..., Dr. ..., Dr. ... ve Dr. ... hakkında oluşturulan soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine (HUB-705),

18. Odamıza yapılan bir başvuru üzerine, Dr. ... hakkında muayenehane açma ile ilgili yasal prosedürlere uymadan muayenehane açmak ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davranmak, Dr. ... hakkında tabip odasına üye olmadan ve bildirimsiz olarak serbest hekimlik yapmak, muayenehane açma ile ilgili yasal prosedürlere uymadan muayenehane açmak ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davranmak iddiasıyla oluşturulan HUB-702 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

19. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, 19.08.2004 tarihinde sol el başparmağının avuç içine yakın bir yerden bıçakla derin bir biçimde kesilmesi üzerine Özel ... Tıp Merkezi�ne başvurduğu, ve burada tedavisini yapan Dr. ... hakkında �meslekte acemilik göstererek hastada sağlık sorunları yaratmak� iddiasıyla Yönetim Kurulumuz tarafından soruşturma açılmasına karar verilmişti. Geçen zamana ve harcanan çabaya karşın Dr. ...�na ulaşmak mümkün olamamıştır. Bu durumda, oluşturulan dosya değerlendirilmiş ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği madde: 12 (Mes'ul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer hekimler ile birlikte sorumludur.) gereği soruşturmanın Özel ... Tıp Merkezi Mesul Müdürü Dr. ...�a da yönlendirilmesine (HUB-728),

20. Odamıza ... vekili Av. ... tarafından yapılan yazılı başvuru üzerine, müdavi hekim olarak tedavisini üstlendiği ... isimli hastanın tedavisinde �tıbbi ihmal ve hata yapmak, hastaya karşı özensiz davranmak� iddialarıyla Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-781 sayılı soruşturma dosyası değerlendirilmiş ve dosyanın Onur Kurulu�na sevk edilmesine,

21. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve 01.10.2006 tarihli ... Dergisi�nde yer alan �Gözde Yeni Bir Yöntem� başlıklı yazı değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-737),

22. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulanan ve yazımız ekinde örneğini sunduğumuz, Time Out İstanbul isimli dergide yayınlanan Özel ... Merkezi�ne ait �Hayata Çıplak Gözle Bakın� başlıklı ilan değerlendirilmiş olup, söz konusu ilanda tanıtım kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-738),

23. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve Güneş Gazetesi�nin 13.11.2006 tarihli nüshasında yayınlanan �Bakan Pepe�nin Gözleri Keskin� başlıklı haber Yönetim Kurulumuzun 27.02.2007 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve İstanbul Tabip Odası Tabela Yönetmeliği�ne aykırı davranıldığı gerekçesiyle merkez sorumlu hekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-739),

24. Odamıza ... tarafından yapılan başvuruda, �Dr. ...�in Özel ... Hastanesi�nde çalıştığı halde, Özel ... Hastanesi�nde kaşesini kullandırdığı ve Özel ... Hastanesi�nde ise Dr. ...�ün kaşesini kullandığı� nın iddia edilmesi üzerine oluşturulan HUB/G-1266 sayılı inceleme dosyası değerlendirilmiş ve iddianın kanıtlanamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

25. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1012 sayılı dosya değerlendirilmiş ve iddianın kanıtlarına ulaşılamaması nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Odamıza İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1156 sayılı inceleme dosyası görüşülmüş ... isimli hastanın tedavisinde tıbbi ihmal ve hata yaptığı iddiasıyla Dr. ..., hasta yakınlarının darp edilmesine izin verdiği iddiasıyla hastane başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-827)

27. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde bulunan ve Zaman Gazetesi�nin 09.08.2006 tarihli nüshasında yayınlanan �Katarakt Ameliyatlarında En Çok Tercih Edilen Yöntem� başlıklı Özel ... Hastanesi�ne ait ilan değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına,

28. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, Seda Magazin isimli Dergi�nin 08.08.2006 tarihli sayısında yayınlanan �Tarihte İleriyi Görebilenler Hiçbir Zaman Unutulmadı� ve aynı derginin 03.10.2006 tarihli sayısında yer alan �Gözlerinize Hak Ettiği Değeri Verin� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirilmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-741),

29. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 01.10.2006 tarihli Klass Magazin isimli yayın organında yayınlanan Gözlerinize Hak Ettiği Değeri Verin� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-742),

30. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 03.10.2006 tarihli Ekovitrin Dergisi ve Ataköy Gazetesi�nde yayınlanan �Dünyanın Gözlerine Bakıyoruz� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-543),

31. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 09.10.2006 tarihli Akşam Gazetesi�nde yayınlanan �Katarakt (Fako) Ameliyatı Olacakların Dikkatine� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-544)

32. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 14.10.2006 tarihli Radikal Gazetesi�nin X. Yıl Sağlık Eki�nde yayınlanan �10. Yılımızda Türkiye�nin ve Dünyanın Gözlerini Güldürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-745),

33. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 08.11.2006 tarihli Sabah Gazetesi�nde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-746),

34. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 09.11.2006 tarihli Yeni Asır ve Takvim Gazetelerinde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-747),

35. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 13.11.2006 tarihli Akşam ve Cumhuriyet Gazetelerinde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-748),

36. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 17.11.2006 tarihli Fotospor Gazetesi�nde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-749),

37. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 08.11.2006 ve 20.11.2006 tarihli Posta Gazetesi ile 20.11.2006 tarihli Zaman Gazetesi�nde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr.... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-750),

38. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 14.11.2006 tarihli Seda Magazin isimli dergide yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-751),

39. Odamıza TTB Merkez Konseyi ve Türk Oftalmoloji Derneği tarafından yapılan başvuru ekinde yer alan, 09.11.2006 ve 24.11.2006 tarihli Bugün Gazetesi�nde yayınlanan �Lazerde %50 İndirim� başlıklı ... Hastanesi�ne ait ilanlar değerlendirmiş ve tanıtım kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle hastane başhekimleri Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB/R-752),

40. Odamıza, Özel ... Polikliniği sorumlu hekimi Dr. ...�ın görevine mazeret bildirmeksizin gelmemesi ve kanuni süresi içinde ihbarda bulunmadan görevine devam etmeyeceğini beyan etmesi nedeniyle poliklinik sorumlu hekimliği tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan inceleme dosyası değerlendirilmiş, gerek Odamız kayıtlarında yer alan adresinden ve gerekse de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda Dr. ...�a ulaşılamadığı görülmüş olup, Dr. ...�ın adresinin belirlenmesi durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına (HUB/G-1155),

41. Odamıza Abdülmetin ERGÜN tarafından yapılan başvuru üzerine Dr. ... hakkında oluşturulan HUB/G-1026 sayılı inceleme dosyası değerlendirmiş, iddianın kanıtlarına ulaşılamadığı ve iddia konusunun halen mahkemede olduğu görülerek mahkeme karanı veya kanıt niteliğinde belgelerin Oda Başkanlığı�na ulaştırılması durumunda tekrar ele alınmak üzere dosyanın işlemden kaldırılmasına,

42. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü�ne ... tarafından yapılan ve Odamıza intikal ettirilen başvuru değerlendirilmiş olup, gerekmediği halde fazla tetkik yaptırarak hastayı maddi ve manevi zarara uğratmak ve bu yolla hasta üzerindeki etkisini tıp dışı amaçla kullanarak hastadan haksız kazanç elde etmeye yönelik harekette bulunmak iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma açılmasına (HUB-828),

43. Odamıza ... tarafından yapılan başvuru üzerine oluşturulan HUB/G-1130 sayılı dosya görüşülmüş, Odamızca yürütülen bir incelemede tanık olduğun halde ifade vermeyerek incelemenin sonlandırılmasına engel olmak suretiyle �Oda faaliyetlerine engel olmak� iddiasıyla Dr. ... hakkında soruşturma (HUB-829) açılmasına karar verilmiştir.

İstanbul Tabip Odası FEMS Üyesidir
Bu Web Sitesinden En İyi Şekilde Yararlanmak İçin lütfen İnternet Explorer 8 ve Üstü Kullanınız.