15 Mart 2018 ,Perşembe   18.30 İstanbul Tabip Odası / Cağaloğlu