Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek

İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından, 1999 yılında ilçe belediyelerine devredilen tıbbi atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin ve devredilen yetkinin, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, bu konuda asıl görevli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesine karar verilmiştir.

Yazının devamı için tıklayınız

Dilekçe örneği için tıklayınız

26.11.2014 tarih ve 145 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararında yer alan 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşlarının listesi ve bu sağlık kuruluşlarının 2015 yılı için ödeyecekleri tıbbi atık bertaraf ücretleri için tıklayınız.