Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


  • Nisan 05, 2017
  • 4359

 

Aksaray’ın Eskil İlçesi Bozcamahmut Köyü Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Hüseyin Ağır’ın görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde düzenlenen anma törenleri ve basın açıklamalarıyla protesto edildi. Hekimler çalıştıkları kurumlarda yaptıkları basın açıklamalarıyla yetkililere “Sizleri harekete geçirmek için daha kaç ölüm gerekiyor” diye sordular.

5 Nisan 2017, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’daki sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ın fotoğraflarını yakalarına asan hekimler ve sağlık çalışanları “Bu Şiddet Sona Ersin” dövizleri taşıdılar ve basın açıklamaları yaptılar.

İstanbul’daki merkezi basın açıklaması ise İstanbul Tabip Odası önünde gerçekleştirildi.  Hekimler “Bu Şiddet Sona Ersin! Sessiz Kalmayacağız, Alışmayacağız” pankartı arkasında toplandılar. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Muzaffer Başak ve Dr. Haydar Durak da katıldı.

İlk konuşmayı yapan Prof. Dr. Raşit Tükel; ““Dr. Hüseyin Ağır’ı bir silahlı saldırı sonucunda kaybettik. Aslında bu ilk kaybımız değil, çok yakın tarihlerde başka hekim arkadaşlarımız katledildi, sağlık hizmeti verirlerken katledildiler. Sağlık çalışanları hemen her gün şiddete uğruyor. Günde 30 sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığını bizzat Sağlık Bakanlığı verileri söylüyor. Sağlıkta şiddetin neden giderek arttığı üzerine düşünmek gerekiyor. Bu şiddet tablosu karşısında yetkililerin suskunluğunun sebebi nedir, düşünmemiz gerekiyor. Özellikle 2004’ten sonra gerek sağlıkta şiddet olaylarında, gerekse şiddete uğrayan hekim ve sağlık çalışanı sayılarında çok ciddi artış yaşandı.  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, sağlıkta piyasalaşmanın, sözleşmeli çalışma modelinin şiddetin artışı üzerindeki etkilerinin araştırılması gerekiyor. Biz bakanlığa bunu bir öneri olarak getirdik. Yine şiddete karşı TCK’ya eklenmesi talebiyle bir yasa önerisi hazırladık, Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce kabul edilmesini talep ediyoruz. Elbette bu yasal düzenlemenin tek başına şiddeti çözeceğini iddia etmiyoruz ama bir caydırıcı bir etkisinin olacağına inanıyoruz. Bir başka nokta, Dr. Hüseyin Ağır’ın ve Dr. Kamil Furtun’un ölümünde de gündeme geldi; bu ölümler göstere göstere geliyor ne yazık ki. Ve detaylı önlemler alınmıyor. Canımızı yakan, canlarımızı alan bu olayların üzeri kapatılamaz, detaylı bir şekilde sorgulanması gerekiyor, TTB olarak takipçisi olacağız” dedi.

Ardından İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası imzasıyla yapılan ortak basın açıklamasını ise Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Özgür Akbaba kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada; Resmi verilere göre ülkemizde her gün 31 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor, sağlık çalışanına şiddet olağan bir hale getiriliyor, bizlerden ölümlere alışmamız bekleniyor. Ama biz, ne sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, ne de ölümlerine alışmayacağız! Sağlık ortamını para kazanılan hizmet sektörüne dönüştürenler, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakanlar, artık bu politikalarından vazgeçmelidir… Öncelikli gündemimiz olan sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için her türlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, Şiddet Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Dr. Hüseyin Ağır’ı kaybetmenin üzüntüsünü yürekten hissediyor, ailesine ve meslektaşlarımıza bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Sağlık çalışanlarının şiddet görmesine, öldürülmesine sessiz kalınmaması için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya, sağlık çalışanlarıyla dayanışma göstermeye davet ediyoruz” denildi.

Basın metni için tıklayınız.

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Kartal Nergiz ASM

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Eyüp Güzeltepe ASM

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Kartal 6 Nolu ASM

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Şişli Etfal EAH

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Silivri Devlet Hastanesi

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Pendik Özel Bölge Hastanesi

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


 

Beylikdüzü İ. Marmara Evleri ASM

Sağlıkta Şiddete Alışmayacağız, Susmayacağız!


Bu HABERİ Paylaş!