Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu tanışma kokteyli yapıldı


  • Ekim 04, 2018
  • 611

Geçtiğimiz Haziran ayında ilk toplantısını yapan, İstanbul Tabip Odası Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu’nun tanışma kokteyli 27 Eylül 2018 tarihinde Cağaloğlu binamızda yapıldı. Kokteyle tıp fakülteleri halk sağlığı anabilim dallarından öğretim üyeleri, alanda çalışan halk sağlığı uzmanları, halk sağlığı asistanları, farklı alanlardan alanlarından çevre ve halk sağlığıan duyarlı hekimler ile tıp öğrencileri katıldı. Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan temsilciler de katılımcılar arasındaydı.  

Kokteyl bitiminde Komisyonun faaliyet alanlarını ve önümüzdeki dönem önününe koyduğu çalışmaların anlatıldığı kısa bir sunum gerçekleşti. Sunumda Komisyonun aşağıdaki dört 4 ana başlığını çalışma alanları olarak belirlediği belirtildi: 

1. Çevre Sağlığı 

2. Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama 

3. Olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri 

4. Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tedavi Uygulamaları 

Sorunları kendisi kadar büyük olan İstanbul’un çevreyle ilgili sorunlarını tespit etmek, bunlara ilişkin somut çözüm önerileri geliştirmek ve bir kamuoyu duyarlılığı oluşturmanın bu komisyonun öncelikli çalışma alanlarından biri olduğu vurgulandı. 

Son dönemde gündemi fazlasıyla işgal eden aşı karşıtlığında ve şarbon örneğinde olduğu gibi öncelikli sorun haline gelen bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgi kirliliklerini gidermek adına İstanbul Tabip Odası web sitesine kamuoyunu bilgilendirici bir sayfa eklenmesi planından bahsedildi. 

Deprem açısından büyük risk altında olan İstanbul’da bu şehrin tabip odasının afetlere hazır olması gerekliliği vurgusu yapıldı. Bu amaçla odamızın afetlerde görev alabilecek gönüllü hekimler aradığı duyurusu üzerine çok kısa sürede 180 hekimin başvuru yapmasının yarattığı sevinç katılımcılarla paylaşıldı. Bu kapsamda hem eğitici hem de gönüllü hekim eğitimleri için hazırlıklara başlandığı da belirtildi. 

Son yıllarda, mevzuatla da yasal hale getirildikten sonra, artan geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları nedeniyle odamıza çok sayıda mahkeme dosyasının intikal ettiği ve bu kapsamda bilimsel bir perspektifin oluşturulması ve raporlar hazırlanması amacıyla bir çalışmanın planlandığı duyurusu yapıldı. 

Sunum sonrasında katılımcıların düşünce ve önerileri alındı ve bu doğrultuda çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi.  

İstabul Tabip Odası’nda uzun süredir eksikliği hissedilen Çevre ve Halk Sağlığı Komisyonu büyük bir heyacan ve sorumluluk bilinciyle yola çıkmıştır. Yapılacak çok iş, çözülecek çok sorun var. Yeni komisyonumuz aynı heyecan ve bilinçle çalışacak hekimleri birlikte çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya ve çoğaltmaya çağırıyor. Yolu açık olsun. 


Bu Haberi Paylaş!