14 Mart Tıp Haftası Ödüllü Fotoğraf Yarışması


  • Ocak 20, 2020
  • 1869

Düzenleyen:

Bu yarışma İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) tarafından organize edilmiştir.

Konu ve Bölümler:

Yarışma aşağıdaki 3 kategoride düzenlenmiştir. 

A- Siyah-Beyaz (serbest), 

B- Renkli (serbest) 

C- Manzara (Renkli veya Siyah-Beyaz)

 

Katılım Şartları:

Yarışma tüm hekimler ve tıp öğrencilerine açıktır. İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve birinci derece akrabaları, seçici kurul üyeleri ve birinci derece akrabaları, jüri üyelerinin amiri konumunda bulunan hekimler yarışmaya katılamazlar. 

Başvuru Detayları:

• Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar ve doldurulmuş katılımcı formu, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı, her kategori için en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir. Aynı eser birden fazla kategori için gönderilemez.

• Fotoğraflar kenarlarında boşluk, paspartu kullanılmadan sunulmalı, fotoğrafın üzerinde yarışmacının ismi yer almamalıdır.

• Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.

• Fotoğraflara verilecek isim; Büyük harf ile kategori indisi (örneğin “A” veya “B” veya “C”), 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu), ve fotoğrafın çekildiği sıra numarası (örneğin 1, 2, 3 veya 4) olarak hazırlanmalıdır.                                                                                                           

Örneğin; 

A-012345-1.jpg,

A-012345-2.jpg,

B-012345-1.jpg,

B-012345-4.jpg,

C-012345-3.jpg

• Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahelelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

• Önceki yıllarda derece almış, sergilenmiş veya yayınlanmış fotoğraflar ile yarışmaya katılmak serbesttir.

Eserlerin Gönderilmesi:

• Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.

• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunu döktürülüp eksiksiz olarak doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konulacak, zarfın üzerine; “2020 YILI FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” ibaresi ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.

• Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak postada zarar görmeyecek şekilde elden veya posta ile aşağıdaki adrese teslim edilecek\gönderilecektir. Postadaki olası gecikme, kayıp ve hasarlardan İstanbul Tabip Odası sorumlu tutulamaz.

İstanbul Tabip Odası 

Rıhtım Cad. Ülsel İş Merkezi No:18 K:4 Kadıköy - İstanbul

Türkocağı Cad. No: 9/2 34440 Cağaloğlu – İstanbul

Tel: 0216.349 73 04

Diğer Hususlar:

• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler imha edilecektir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu) ve CEFOT’a (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) ait olacak, derece ve sergileme alan fotoğrafları bu kurumlar kendi yayınlarında, fotoğrafçının adını belirterek, kullanma hakkını elde edeceklerdir.

• Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğraflar için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

• Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İstanbul Tabip Odası tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. 

• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İstanbul Tabip Odası arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

• Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

Seçici Kurul:

Dr. Hilmi OR

Dr. Süleyman ÇAM

Dr. Fatih BALKAN

Prof.Dr. Melek ÖZTÜRK 

Dr. Osman COŞKUN

İntörn. Ezgi EROĞLU

İntörn: Melis GÖKÇE

Seçici Kurul en az beş (5) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde beş seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

 

Ödüller:

Her Bölüm için ayrı ayrı olmak üzere; 

1.lik Ödülü: 600.00 TL, tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.

2.lik Ödülü: 500.00 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.

3.lük Ödülü: 400.00 TL tutarında fotoğraf malzemesi veya nakit.

Sergilemeler (25 adet): Katılım Belgesi

TAKVİM:

Son Başvuru tarihi: 17.02.2020

Seçici Kurul Değerlendirmesi:

Sonuçların Açıklanması: 14.03.2020

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: 14 Mart Tıp Haftasında düzenlenecek ödül töreni sırasında

 

Yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurusu:

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.istabip.org.tr  adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. 

İletişim:  

Sevil ŞEN

Tel: 2163497304

E-mail: iyh@istabip.org.tr 

Rıhtım Cad. Ülsel İş Merkezi No:18 K:4 Kadıköy - İstanbul

Türkocağı Cad. No: 9/2 34440 Cağaloğlu – İstanbul

Katılım formu örneği ve ayrıntılı bilgi için www.istabip.org.tr adresine ulaşabilirsiniz.

 

Bu yarışma İstanbul Tabip Odası, İSTFOK (İstanbul Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kolu), CEFOT (Cerrahpaşa Tıp Fak. Fotoğrafçılık Kulübü) tarafından organize edilmiştir.

Katılım formu için tıklayınız


Bu Haberi Paylaş!