Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Sandığı Mensubu Olarak Emekli Olduğu Halde, “Son Defa Kamuda Çalışmadığı” Gerekçesiyle İlave Ödeme Yapılmayan Emekli Hekimler İçin Örnek Dava Dilekçesi


  • Mart 06, 2019
  • 2030

Meslek örgütü olarak yıllardır emekli hekim maaşlarının yetersizliğine dikkat çekiyor ve yükseltilmesi için mücadele ediyoruz. Bu talepler konusunda uzun süre sessiz kalan AKP Hükümetleri hekimlerin büyük desteğiyle sürdürdüğümüz bu ısrarlı çabaların sonucunda konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Meclis’e sevk ettiği bir Torba Kanun Teklifi ile uzman emekli hekim maaşlarına 2.000 TL, pratisyen emekli hekim maaşlarına 1.500 TL zam yapılacağını açıkladı.

Daha Teklif Meclis’e yeni sunulduğunda yaptığımız açıklamada “Dağ Gene Fare Doğurdu Emekli Hekimlerin Çoğunluğu İçin Zamlı Maaş Hayalden İbaret!” demiştik. (https://www.istabip.org.tr/4991-dag-gene-fare-dogurdu-emekli-hekimlerin-cogunlugu-icin-zamli-maas-hayalden-ibaret.html)

Ne yazık ki itirazlarımıza rağmen kanun Teklifi Meclis’ten olduğu haliyle geçti ve SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi hekimler, Emekli Sandığı emeklisi olup bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmak zorunda olan ya da makam tazminatı alan hekimler, öğretim üyesi kadrosundan emekli olan hekimler maaş zammından yararlandırılmadı.

İstanbul Tabip Odası olarak konuyu takip etmeye devam ettik ve maaş zamlarının yürürlüğe girmesinin ardından 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada başta hukuk olmak üzere bütün mücadele yollarını kullanarak bu haksız, adaletsiz düzenlemeye karşı çıkmaya devam edeceğimizi duyurduk. 

(https://www.istabip.org.tr/5131-boyle-adaletsizlik-olmaz-butun-emekli-hekimlerin-maaslarina-zam-yapilmalidir.html)

Hemen sonrasında da Hukuk Büromuz tarafından emekli aylıklarına yapılan “ilave ödeme”nin kapsamı dışında bırakılan hekimler için ayrıntılı bilgi notu yayınladık ve ilave ödemeden yararlanamayan her bir emekli hekim grubu adına emsal davalar açmak için hazırlık yaptığımızı duyurduk.  (https://www.istabip.org.tr/5143-emekli-ayliklarina-yonelik-ilave-odeme-nin-kapsamina-alinmayan-hekimlerin-dikkatine.html

Süreç içerisinde meslektaşlarımızdan gelen başvurular ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Kanun’da bu yönde bir kısıtlama olmamasına rağmen (mülga) 2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanan hekimlere de ilave ödeme yapmadığını öğrendik.

Nitekim Sosyal Güvenlik Kurumu, meslektaşlarımızın başvurularına verdiği cevaplarda “4/c emeklisi olsa da, son defa kamuda çalışırken emekliye ayrılmamak” yönünde bir ret gerekçesi öne sürdü.

Meslektaşlarımıza verilen bu cevaplar nedeniyle, Hukuk Büromuz tarafından bu statüdeki hekimler için de emsal dava açılmıştır. 

Bu statüde olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunarak ilave ödemenin kendilerine de yapılmasını talep eden hekimler, başvurunun sonucu kendilerine ulaşınca, bireysel olarak davalarını açabilecektir. Her hekimin başvuru tarihi ve cevap aldığı tarih farklı olduğu için, tek bir dava açma süresi hesaplamak mümkün olmadığından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun cevabı eline ulaşan hekimlerin vakit kaybetmeksizin davalarını açmalarını öneriyoruz.

Dava açmak isteyen hekimlerin kullanabilmeleri için dava dilekçesi ekte paylaşılmaktadır. Hazırlanan dilekçede yer alan kırmızılı yerlerin dava açacak hekimler tarafından düzenlenmesi, dilekçeden iki suret çıktı alınması, her sayfasının imzalanması, iki surete de içerikte belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Bu şekilde hazırlanacak dava dilekçelerinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  veznesine harç ve posta masrafı ödenerek teslim edilmesiyle dava açılmış olacaktır. 

İstanbul Tabip Odası olarak başta bütün emekli hekimlerin maaşlarının yükseltilmesi olmak üzere özlük haklarımızın düzeltilmesi konusundaki taleplerimizi ve mücadelemizi ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Dilekçe örneği için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!