İstanbul Sağlık Meslek Odaları’ndan Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesim Yerleriyle İlgili Ortak Açıklama


  • Ağustos 08, 2019
  • 702

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu, kurbanlık hayvanların satış ve kesim yerleriyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ortak bir açıklama yayınladı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası ve İstanbul Tabip Odası imzalı açıklamada;  “Şehir merkezlerinde kurulan hayvan pazarlarından kaynaklanan koku, çevre kirliliği ve vektörler den (sinek, pire, kene, fare vb)   artışlar olmaktadır. Çevre kirliliği, satış ve kesim alanların ve nakillerde hayvanlara yapılan eziyet nedeniyle oluşan görüntüler toplumda rahatsızlık yaratmaktadır. 

Kurban Bayramından gelişi güzel kesimlerden dolayı deri, kemik, kan,  iç organların düzenli bir şekilde alınmaması ve değerlendirilmemesinden dolayı milyonlarca liralık ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Kesim sonrası oluşan insan gıdası olarak tüketilmeyen yan ürünler (kıl, deri ,bağırsak içeriği, kan, kemik ,tırnak vb.) ile birçok hastalık etkenini taşıyan atıklar olumsuzlukların artmasına neden olmaktadır. 

Özellikle Kurban Bayramı döneminde oluşan gübre ve organik atıklarından dolayı İstanbul’da karasinek üremesi had safhalara ulaşmaktadır. Bu da halk sağlığını olumsuz etkilemekte ve karasinek vb. vektörlerle mücadele için yapılan ilaçlama ile de ekonomik kayıplara ve çevre kirliliğine yol açılmaktadır. 

Kurban bayramında topluma yansıyan bu ürkütücü görüntülerin çocukların ve hatta yetişkinlerin bile psikolojisini etkilediği uzmanlarca belirtilmektedir.

Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmesi, çevre ve halk sağlığının korunması ve hayvanların eziyete uğramaması için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu durum resmi ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar yüklemektedir” denildi ve öneriler dile getirildi.

Açıklama metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!