Hizmet Birleştirmesi Yoluyla Emekli Olan Emekli Sandığı Mensuplarının Davaları Olumlu Sonuçlanıyor


  • Ağustos 09, 2019
  • 3315

Hizmet birleştirmesi gerekçe gösterilerek ilave ödeme bağlanmayan hekimler adına açılan davalarda olumlu kararlar verilmeye başlandı.

Hatırlanacağı gibi 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 84. maddesi ile emekli hekimlerin aylıklarında “ilave ödeme” yoluyla iyileştirme yapılmış ancak emekli hekimlerin büyük çoğunluğu bu iyileştirmenin kapsamı dışında bırakılmıştı.

Öncelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri kapsam dışında bırakılırken, Emekli Sandığı emeklisi olup makam tazminatı alarak emekli olan ve emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışmaya devam eden hekimler de ilave ödemeden yararlandırılmamıştı.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kararıyla Hukuk Büromuz tarafından sayılan her bir kategori için emsal davalar açıldı, bireysel olarak dava açmak isteyen hekimler içinse dava dilekçeleri web sayfamızda yayınlandı. 

https://www.istabip.org.tr/5143-emekli-ayliklarina-yonelik-ilave-odeme-nin-kapsamina-alinmayan-hekimlerin-dikkatine.html

https://www.istabip.org.tr/5175-emekli-hekimler-icin-ilave-odeme-konusunda-ornek-dava-dilekcesi.html

https://www.istabip.org.tr/5182-makam-tazminati-aldigi-gerekcesiyle-ilave-odeme-yapilmayan-emekli-hekimler-icin-ornek-dava-dilekcesi.html

Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hukuka aykırı bir yorum yaparak ek 84. maddede yer almayan bir kısıtlama daha getirdi. Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde, emeklilikten önceki son birkaç yıllık çalışmasını SSK ve Bağ-Kur kapsamında geçiren hekimlere de ilave ödeme yapılmadı. Gerekçe olarak da (mülga) 2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan Emekli Sandığı mensuplarının, bu maddeden yararlanmayacağını öne sürdü. Hukuk Büromuz tarafından bu konuda da emsal dava açıldı ve dava dilekçesi web sayfamızda paylaşıldı.

https://www.istabip.org.tr/5188-hizmet-birlestirmesi-yoluyla-emekli-sandigi-mensubu-olarak-emekli-oldugu-halde-son-defa-kamuda-calismadigi-gerekcesiyle-ilave-odeme-yapilmayan-emekli-hekimler-icin-ornek-dava-dilekcesi.html

Hukuki girişimler sonrasında, hizmet birleştirmesi gerekçe gösterilerek ilave ödeme bağlanmayan hekimler adına açılan davalarda olumlu kararlar verilmeye başlandı. Emsal nitelikteki kararı, aynı statüdeki hekimlerin yararlanabilmesi için ekte paylaşıyoruz.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nca takip edilen diğer kategorilerdeki davalar ise halen devam etmektedir. İstanbul Tabip Odası olarak sürecin takipçisi olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz.

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu 

Karar için tıklayınız. 


Bu HABERİ Paylaş!