Sözleşmesi Feshedilen Bütün Meslektaşlarımız Geri Dönene Kadar


  • Kasım 06, 2019
  • 704

İki ay önce İstanbul’un farklı ilçelerindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan, kamu personeli statüsünde olmayan on beş  aile hekimi meslektaşımızın sözleşmeleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmişti. Yıllardır bu görevlerini sürdüren ve herhangi bir soruşturmaya, takibe uğramayan, davaları bulunmayan, haklarında herhangi bir şikâyet olmayan meslektaşlarımızın sözleşmeleri 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesine dayanılarak yapılan “güvenlik soruşturmasının menfi olması” bahanesiyle feshedilmişti. 

Bunun üzerine mağdur edilen meslektaşlarımız, İstanbul Tabip Odası öncülüğünde bu haksız hukuksuz duruma karşı itiraz etmiş, seslerini her platformda duyurmaya çalışmışlardı.  https://www.istabip.org.tr/5313-sozlesmeleri-sorgusuz-sualsiz-feshedilen-aile-hekimlerinin-yanindayiz.html

Meslektaşlarımızın yaptıkları itirazlar sonrasında beş aile hekimi meslektaşımız İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından geçen hafta telefonla aranmış, tekrar yapılan güvenlik soruşturmasının olumlu değerlendirildiği söylenerek yeniden sözleşme imzalamak üzere Müdürlüğe çağrılmış, 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla eski görev yerlerine dönmüşlerdir. 

Şüphesiz beş meslektaşımızın görevlerine dönmeleri hepimizi çok sevindirmiştir. Ancak bu haksız ve hukuksuz durum, sözleşmesi aynı şekilde feshedilen diğer on meslektaşımız için devam ettiği gibi, ek olarak “güvenlik soruşturması menfi olması” bahanesiyle iki aile hekimi meslektaşımızın daha sözleşmeleri feshedilmiştir.

Halen on iki aile hekimi arkadaşımız, bilemedikleri, anlayamadıkları sebeplerden, hiçbir savunma hakkı olmadan haksız ve hukuksuz bir şekilde işsiz bırakılmıştır; kendileri ve hastalarının mağduriyeti devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı’na mağdur edilen 12 arkadaşlarımızın da işlerine iade edilmesi, haksız ve hukuksuz bir şekilde yapılan sözleşme fesihlerine son verilmesi, aile hekimleri ve hastalarını daha fazla mağdur edilmemesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. 

Sözleşmesi feshedilen bütün meslektaşlarımız geri dönene kadar haklı mücadelelerinde yanlarında yer alacağımızı ve sözleşme fesihlerinin iptali ve maddi mağduriyetlerine karşı açılan davaların takipçisi olacağımızı kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU

 


Bu Haberi Paylaş!