Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasını sevinçle karşılıyoruz!


  • Kasım 13, 2019
  • 7920

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 6.100 yatak kapasiteli 3 “şehir hastanesi”nin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile değil “genel bütçe kaynaklarıyla” yapılması için ihaleye çıkıldığını açıkladı.

Bakan’ın bu açıklaması doğal olarak KÖİ modelinden “nihayet” vazgeçildiği şeklinde anlaşıldı.

Aslında ilk işaret 23 Ekim günü İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesinin iptal edilmesiyle gelmiş; aynı gün yaptığımız açıklamada “Darısı diğerlerinin başına!” demiştik.

https://www.istabip.org.tr/5360-sancaktepe-sehir-hastanesi-ihalesi-iptal-edildi.html

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası olarak başından beri KÖİ modeline karşı çıktık; iktidar partisinin “medar-ı iftihar”ı, AKP Başkanı’nın “15 yıllık rüyası”, gerçekte Osman Gazi Köprüsü misali para tuzağı, kamudan özel şirketlere kaynak aktarma aracı olan bu modelin ülkemize büyük mali yük getireceğini/getirdiğini, hastanelerimizin  “genel bütçe kaynaklarıyla” çok daha ucuza yapılabileceğini/yapılması gerektiğini ısrarla anlattık. 

Son olarak 9 Kasım 2019, Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Şehir Hastaneleri/Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu”nda konunun uzmanları ve açılan şehir hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızla birlikte KÖİ modelini bir kez daha ayrıntılarıyla ele aldık.

https://www.istabip.org.tr/5372-sehir-hastaneleri-sempozyumu-nda-iddialar-ve-gercekler-ortaya-konuldu.html

Şimdiye kadar kamuoyuna açıkladığımız gerekçelerle, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasını sevinçle karşılıyoruz ve bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Ancak KÖİ modelinden vazgeçilmesi yetmez!

Mevcut şehir hastaneleri de derhal Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir!

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!