“İlave Ödeme” Davalarında Gelinen Duruma İlişkin Bilgi Notu

Hatırlanacağı gibi 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 84. maddesi ile emekli hekimlerin aylıklarında “ilave ödeme” yoluyla iyileştirme yapıldı. 

Ne var ki, Emekli Sandığı mensubu olmayan hekimler ile Emekli Sandığı mensubu olsa da, makam tazminatı alarak emekli olan ve emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışmaya devam eden hekimler, kanunda yer alan kısıtlamalar nedeniyle ilave ödemeden yararlandırılmadı.  

Bunların dışında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hukuka aykırı bir yorum yaparak Ek 84. maddede yer almayan bir kısıtlama daha getirdi. Emekli Sandığı emeklisi olduğu halde, emeklilikten önceki son birkaç yıllık çalışmasını SSK ve Bağ-Kur kapsamında geçiren hekimlere de ilave ödeme yapmadı. Gerekçe olarak da (mülga) 2829 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet birleştirmesi yaparak emekli olan Emekli Sandığı mensuplarının, bu maddeden yararlanmayacağını iddia etti. 

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun kararıyla Hukuk Büromuz tarafından sayılan her bir kategori için emsal davalar açıldı, bireysel olarak dava açmak isteyen hekimler içinse dava dilekçeleri web sayfamızda yayınlandı. 

Hukuki girişimler sonrasında;

1- Hizmet birleştirmesi gerekçe gösterilerek ilave ödeme bağlanmayan hekimler adına açılan davalarda olumlu kararlar verilmeye başlandı. Hukuk Büromuz tarafından emsal olarak açılan dava da kazanıldı; emsal nitelikteki kararı, aynı statüdeki hekimlerin yararlanabilmesi için ekte paylaşıyoruz. 

2- SSK/Bağ-Kur emeklileri yönünden açtığımız emsal davada, mahkeme ret kararı verdi. Ret kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurduk.

3- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, sosyal güvenlik destek primi ödenmek suretiyle çalışmasını sürdüren ve bu nedenle ilave ödeme alamayan bir hekim adına açtığımız emsal davada da mahkeme ret kararı verdi. Bu karara karşı da Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf yoluna başvurduk.

4- Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, makam tazminatı alarak emekli olduğu için ilave ödeme alamayan bir hekim adına açtığımız emsal dava ise, henüz sonuçlanmadı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığımız istinaf başvurularında, bütün emekli hekimlerin, emekli aylıklarını iyileştirecek her türlü düzenlemeden ve ilave ödemeden yararlandırılması gerektiğini, emekli hekimler arasında ayrım yapılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü bulunmadığını, bu nedenle, emekli hekimlere verilecek ilave ödemenin ayrım yapılmaksızın tüm hekimlere ödenmesi gerektiğini, aksi yöndeki düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu, eşitlik ilkesini ihlal ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını da yeniden talep ettik.

Konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması için, hukuki girişimlerimize devam edeceğimizi bilginize sunarız.

14.11.2019

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

Karar için tıklayınız.

 Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası