İstanbul Tabip Odası 90 Yaşında


  • Kasım 21, 2019
  • 74280

Biz hekimiz.

Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrat’tan, Bergama’lı Galen’den bu yana burada, bu topraklardayız.

Hayata ve topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki deneyimlerimize dayalı birikimimizle insanlara hizmet veriyoruz.

Senenin 365 günü icap nöbetçisi bir uzman hekim, sabaha kadar ameliyat yapan bir cerrah, yılda binlerce hasta muayene eden bir dahiliyeci, hayata anne karnından itibaren eşlik eden bir nisaiyeci, yitirdiği hastasının ardından “Kızamık ağıdı” yakan bir çocuk doktoru, ömrü narkoz koklamakla geçen bir anestezist, her ambulans sesinde yerinden fırlayan bir acilci, petri kutuları arasında bir mikrobiyolog, formaldehit kokuları arasında bir patolog, her türlü hastalıkla tek başına başa çıkmaya çalışan bir kasaba doktoru, kimselerin gitmek istemediği bir köy sağlık ocağında yalnız başına bir pratisyen hekim, yirmi dört saat uykusuz geçen nöbet ertesinde vizite hazırlanan bir asistan, aile sağlığı birimine hapsedilmiş bir aile hekimi,   gün boyu öğrencilerine ve  asistanlarına mesleği öğretmek için çalışan bir akademisyen, işte ve evde çifte mesai yükünü taşıyan bir kadın hekim.

Her şeyden ve herkesten çok; doğumdan ölüme insanın en çıplak hallerine şahitlik ediyor, en çaresiz anlarında yardımına koşuyor, güçsüzlerin gücü, çaresizlerin çaresi olmak, ölümle ve hastalıklarla mücadele etmek, sağlık ve şifa dağıtmak için çalışıyoruz.

Bizi bir arada tutan, mesleğimizin “olmazsa olmaz”ı etik değerlerimizi özenle koruyan, çalışma koşullarımızın düzeltilmesi, ekonomik, özlük haklarımızın iyileştirilmesi için mücadele eden; ihtiyaç duyduğumuz her anımızda kapısını çalabileceğimiz bir meslek örgütümüz var: İstanbul Tabip Odası.

İlk olarak 27 Mart 1929 tarihli Etibba Odaları Nizamnamesi ile Üçüncü Mıntaka Etıbba Odası olarak kurulmuş ve ilk toplantı 18 Teşrinisani (Kasım) 1929 günü yapılmıştı.  

Aradan doksan yıl geçti. 

İstanbul Tabip Odası doksan yıldır çağdaşlığın, laikliğin, aydınlanmanın, hekim haklarının, iyi ve onurlu hekimliğin mücadelesini sürdürüyor.

İstanbul Tabip Odası doksan yıldır mesleğimizin kutup yıldızı olmaya, hekimliğin onurlu bayrağını yükseklerde tutmaya devam ediyor.

Doksan yıldır meslek örgütümüze emek veren bütün meslektaşlarımıza sevgilerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.

Bütün meslektaşlarımızı mesleğimize, meslek örgütümüze ve ülkemize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu davet bizim!

 

İSTANBUL TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!