İstanbul TTB –HUV 2020 Katsayısı 9.14 Olarak Belirlendi

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre;

İstanbul TTB-HUV 2020 katsayısı : 9,14 

Yalova TTB-HUV 2020  katsayısı : 8,77

olarak belirlenmiştir.

İllere göre detaylı katsayı listesine http://www.ttb.org.tr/katsayi_goster.php?Guid=e4222574-2332-11ea-829a-0d1e6fd2cf97 linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

 Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası