Sağlıkta Şiddet Yasası’nın Titizlikle Uygulanması İçin İstanbul’daki Başsavcılıklara Mektup Gönderdik


  • Mayıs 08, 2020
  • 557

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanunların değişmesi tek başına yeterli olmamakta, uygulamada eksiklikler ve yanlışlıklarla karşılaşabilmekteyiz. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca uygulama eksikliklerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul’daki Başsavcılıklara yazı gönderildi.

Meslek kuruluşumuzca bir yandan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik girişimlerde bulunulurken, bir yandan da sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalan hekimlere hukuki destek sunulmakta; bu dosyalar gerek soruşturma, gerekse kovuşturma aşamasında Hukuk Büromuz tarafından takip edilmektedir.

Bu takipler sırasında, Hukuk Büromuzca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dosyalarının soruşturmasında ve kovuşturmasında izlenmesi gereken usulü gösteren 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesinin uygulanmasında kimi hata ve eksikliklerin yaşandığı tespit edilmiştir.

Başsavcılıklara gönderilen mektupla, özetle;

- Müşteki, mağdur ve tanık olan sağlık personelinin ifadelerine işyerlerinde başvurulması, polis merkezine ve/veya savcılığa davet edilmemeleri gerektiğini,

- Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan meslektaşlarımızın da kamu görevi yaptığını ve bu meslektaşlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin de kamu görevlisine görevinden dolayı işlenmiş suç olarak kabul edilmesi gerektiğini,

- Şüphelilerin kolluk kuvvetleri tarafından yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılıkları’na sevk edilmeleri, bir başka ifade ile Cumhuriyet Savcısı huzurunda mevcutlu olarak hazır edilmeleri gerektiğini,

- Kasten yaralama suçu, tutuklamaya sevk nedeni varsayılan suçlardan olduğundan, bu suçtan şüpheli kişinin Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklamaya sevk edilmesi gerektiğini bildirerek, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesi doğrultusunda soruşturmaların hatasız ve eksiksiz yürütülmesinin temini için gerekli girişimlerin yapılmasını talep ettik.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Savcılıklara gönderilen yazı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!