İstanbul Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu


  • Haziran 25, 2020
  • 1013

Sayın Meslektaşımız,

Bilindiği gibi 6023 sayılı yasamız gereği Nisan ayında yapılması gereken İstanbul Tabip Odası seçimli genel kurulu, Covid-19 pandemisi ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle tüm oda seçimleri ertelendiği için yapılamamıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu 03.06.2020 tarihli kararıyla meslek odalarının seçimlerinin yapılabileceğini bildirmiş, Türk Tabipleri Birliği de tabip odaları için bir seçim takvimi belirlemiştir.

Bu çerçevede; İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulun 8-9 Ağustos 2020 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası binasında (Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul) yapılmasına karar vermiştir.
Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise Genel Kurul toplantısının 15 Ağustos 2020, Cumartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu’nda, seçimin ise 16 Ağustos 2020, Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul takvimi ve gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz, gerek genel kurulun gerekse seçimin pandemi koşullarına uygun, sağlıklı bir atmosferde gerçekleştirilebilmesi için bütün önlemleri alacaktır. Sandık ve oy verme kabin sayısının artırılarak bekleme süresinin azaltılması, her bir meslektaşımıza bez maske, kalem ve eldiven dağıtımı, dezenfektan tedariki, geniş mekanlarda fiziksel mesafenin korunmasına yönelik düzenlemeler vb. önlemler alınacaktır. Bir hekim örgütü olarak seçimli genel kurula katılacak meslektaşlarımızın sağlığını korumak konusunda azami dikkati göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

Hekimler olarak birbirimize ve meslek odamıza; dolayısıyla mesleğimize, geleceğimize sahip çıkmanın bir adımı olarak Genel Kurul ve seçime katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,


Dr. Osman ÖZTÜRK
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu adına

Genel Kurul: 8 Ağustos 2020, Cumartesi, 14.00-18.00
Seçim: 9 Ağustos 2020, Pazar, 09.00-17.00
Yer: İstanbul Tabip Odası
(Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul)

Çoğunluk sağlanamaz ise:
Genel Kurul: 15 Ağustos 2020, Cumartesi, 14.00-18.00
Yer: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Konferans Salonu
(Türkocağı Caddesi No: 1 Kat: 2 Cağaloğlu Fatih İstanbul)
Seçim: 16 Ağustos 2020, Pazar, 09.00-17.00
Yer: Haliç Kongre Merkezi
(Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 19 Beyoğlu İstanbul)

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Başkanlık Divanı’nın seçimi
3- Gündemin okunması ve ek gündem önerileri
4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
5- Mali Raporun okunması, değerlendirilmesi ve aklanması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- 2020-2021 döneminin tahmini bütçesinin okunması ve onaylanması
8- Fasılalar arasında değişiklik yapma yetkisinin seçilecek olan Yönetim Kurulu’na verilmesi
9- Yeni dönem kurulları için adayların belirlenmesi
10- Karar önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11- Dilekler ve kapanış

 

Önemli Not:
• Seçimlerde TC kimlik numarası olan resmi bir kimlikle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, TTB kimlik kartı vb.) oy kullanılabilecektir.
• Aidat borcunuzun olması seçimde oy kullanmanıza engel değildir.

 


Bu HABERİ Paylaş!