Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü


  • Aralık 21, 2020
  • 1036

Sayın Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası 2021 yılı 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde “Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü” verecektir.

Hayatının son 10 yılını işçi sağlığına ve meslek hastalıklarına adamış bir hekim olarak Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun en büyük ideali, genç meslektaşlarının bu konuya ilgisini çekmekti.

Yarışmanın meslektaşlarımıza duyurulması ve katılımlarının sağlanması için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Adına.

Son Başvuru Tarihi : 19 Şubat 2021 Salı günü mesai saati bitimine kadardır.

Seçici Kurul Üyleri :

  • Dr. Osman Öztürk (İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Dr. Şadiye Çetintaş (İşyeri Hekimi / İTO Onur Kurulu Üyesi)
  • Prof. Dr. Nadi Bakırcı (Acıbadem Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı)
  • Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan (İ.Ü İstanbul Tıp Fak. Göğüs Hast. ve Tüberküloz A.Dalı)
  • Dr. Ercan Duman (İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Üyesi)
  • Dr. Levent Uygur (İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon Sekreteri)
  • Dr. Özkan Kaan Karadağ (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü)

 

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülleri Yönetmeliği

Ödüllerin amacı
Türkiye'de işçi sağlığı alanında yapılan bilimsel nitelikli çalışmaları ve işçi sağlığının gelişimine katkı sağlayan hizmetleri ödüllendirmek kişi ve kuruluşları çalışmaları için teşvik etmektir.

Genel Kurallar:
Ödüller, Dr. Nejat Yazıcıoğlu'nun anısına yılda bir kez İstanbul Tabip Odası tarafından "Dr.
Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet Ödülü" ve "Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı
Araştırma Ödülü" olarak verilir.

Ödüller işçi sağlığı alanında çalışma yapan farklı meslekteki kişilerin katılımına açıktır.

Ödüllere; Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversiteler, meslek
Odaları, sendikalar, uzmanlık dernekleri, sivil toplum kuruluşları ve işçi sağlığı alanında çalışma yürüten diğer kurumlar aday gösterebileceği gibi kişisel başvuru da yapılabilir.
Seçici kurulda yer alacak kişiler ödüller için aday gösteremez.

Seçici kurul üyeleri;
a. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu temsilcisi
b.İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu temsilcisi
c.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi
d.Meslek hastalıkları konusunda klinik çalışmaları olan üniversite öğretim üyesi
e.İşçi sağlığı alanında önemli katkıları olan İstanbul Tabip Odasının önereceği iki hekim
f. İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Araştırma Ödülü Kuralları:
Ödül, işçi sağlığı alanında yapılan özgün, bilimsel kalitesi yüksek, sorunlara ışık tutan veya
çözüm öneren yayınlanmış veya yayına hazır araştırmalara verilir.

Yayınlanmış araştırmalar için, son beş yılda yayınlanmış olma koşulu aranır.

Yayınlanmış araştırmalara yapılan atıflar varsa gönderilecek dosyaya eklenmelidir.

Yayınlanmamış araştırma yazıları, bilimsel dergilerin yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

Ödül için gönderilen yayınlanmamış araştırmalar, sorumlu yazarın izni ile İTO ve TTB
Dergilerinde yayınlanabilir.

Başvuruda araştırmayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin özgeçmişleri, mesleki deneyimleri,
Yaptıkları çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir. Çalışmaların yazılı olarak ve aynı zamanda dijital ortamda tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Dr. Nejat Yazıcıoğlu Hizmet Ödülü Kuralları:
Ödül, Türkiye'de işçi sağlığının gelişmesine katkı sağlayan çalışmaları nedeniyle kişi veya
Kuruluşlara verilir.
 Başvuruda adayların, aday gösterilme gerekçesi yanı sıra özgeçmişleri, mesleki deneyimleri, yaptığı çalışmalar ve iletişim bilgileri ayrıntılı olarak belirtilir.


Bu HABERİ Paylaş!