Sağlık Çalışanlarından Ortak Haykırış: Artık Yeter, Ölümleri Durdurun! Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz!


  • Aralık 30, 2020
  • 4030

Covid-19 pandemisinin ağır yüküyle, kaybettikleri meslektaşlarının acısıyla ve tükenmişlikle bir yılı geride bırakan hekimler ve sağlık çalışanları tüm ülkede ortak bir haykırışı yükselttiler: Artık Yeter! Ölümleri Durdurun! Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 30 Aralık 2020, Çarşamba günü tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da basın açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Devrimci Sağlık-İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin çağrısıyla gerçekleştirilen basın açıklaması İstanbul Tıp Fakültesi önünde yapıldı.

Açıklamaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB MK Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, İTO Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, SES İstanbul Şube Başkanları, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, TTB 2016-18 dönemi Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.
Basın açıklamasında İstanbul Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri imzasıyla “Artık Yeter, Ölümleri Durdurun! Yaşamak İstiyoruz!” yazılı pankart açıldı ve Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının fotoğrafları taşındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları söyledi: “Bugün dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran bir salgının doğru yönetilememesi sonucu kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının, kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımızı anmak ve uyarılarımızı, taleplerimizi tekrar dile getirmek üzere buradayız. Mart ayından bu yana ülkemiz bir korona virüs tehdidi altında. İlk aylarda kısmen alınan tedbirlerle kontrol altına alınmış gibi görünen salgın, yaz aylarında hızlı, kontrolsüz bir yeniden açılma sonucu çığırından çıkmış durumda. Biz gelen tsunami dalgasını gördük, uyarılarımızı yaptık ve tedbirler alınması gerektiğini dile getirdik. Tam ücret, sosyal bütçe, sosyal devlet vurgusuyla da tam kapanmayı önerdik. Ancak bu çağrılarımıza kulak verilmedi. Salgın tamamen kontrolden çıktıktan sonra kısmi tedbirler alındı. Her gün resmi açıklamalara göre ki gerçek rakamlar bunun çok daha üzerinde, 250’den fazla yurttaşımız hayatını kaybediyor. Biz açıkça söylüyoruz: Böyle salgın yönetimi olmaz. Bugüne dek 310 sağlık çalışanı arkadaşımız, on binlerce yurttaşımız hayatını kaybetti. Biz de bu gidişe dur demek için tüm Türkiye’de sağlık emek ve meslek örgütleri olarak bir araya geldik.”

Ardından Dr. Şebnem Korur Fincancı bir konuşma yaptı ve şunları dile getirdi: “Sağlık alanını ve ülkeyi yönetenler ne yaptılar; şehrin dışına, dağın tepesine inşa ettikleri şehir hastanelerine milyarlar akıttılar ama insanları koruyamadılar. Ne yaptılar; koruyucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldırdılar, salgını hastane kapılarında karşılamaya çalıştılar, insanları koruyamadılar. Yapılmayanlar sebebiyle her gün canlarımızı yitiriyoruz. O nedenle öfkeliyiz. Böyle devam etmez diyoruz. Bu korkunç yılda hatalarımızdan ders almalıyız. Böyle gitmeyeceğini biliyoruz. Neoliberal kapitalist sistemin dayattığı kışkırtıcı sağlık talebiyle, koruyucu sağlık hizmetlerini ortadan kaldırarak ve dünyayı talan ederek önümüzdeki küresel salgınlara hazırlıklı olmak mümkün değil. O nedenle bu küresel salgınları ortadan kaldıracak yeni adımlar atarak mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Bizler yitirdiğimiz tüm insanlarımızı saygıyla anıyoruz. Onlara bir sözümüz var; bu dünyayı daha yaşanılabilir kılmak için mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz aydınlık, güzel, özgür ve sağlıklı bir geleceği kuracak.”

Etkinlikte sırasıyla DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Zozan Gölbaş, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necati Bozkurt , SES İstanbul Şubeleri adına Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı İkram Doğan konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından Covid-19 salgınında kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız anısına 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Kurumlar adına ortak basın metnini ise İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik! Çünkü Ölüyoruz!


Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için size uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yüzünden on binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz.
Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir candı; anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi yönetiminiz nedeniyle kaybettik. Bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir ölümlerdi ve siz önlemediniz, önleyemediniz. En temel hakkımız olan “yaşam hakkımızı” ihlal ettiniz.

Salgının başından beri sürekli şeffaflık istedik ama hiçbir bilgiyi bizlerle paylaşmadınız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Satışını yasaklayıp, herkese ücretsiz olarak dağıtmayı vaat ettiğiniz üç-beş maskeyi dağıtamadınız. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söyleyenleri terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız ve almadığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz on binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek?

Aylar öncesinden grip aşısı konusunda uyardık, gerekli çalışmaları yapın dedik. Tüm toplumun aşılanması gerekirken, temin edilen aşı sayısı risk gruplarının hemen hiçbirine yetmedi. Sağlık çalışanlarını bile risk grubunda saymadınız. Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde aşı bulabilmek için ASM’ler, eczaneler, hastaneler arasında dolaştı durdu. Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev olduğunu söyledik ama siz ödevinizi yapmadınız.

COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız.

2020 yılını geride bıraktığımız bugünlerde sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız.

Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi gerektiğini biliyoruz.

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz!

İstanbul Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri

İstanbul Tabip Odası
İstanbul Dişhekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası
DİSK Devrimci Sağlık-İş
Sağlık ve Sosyal Hizmet Uzmanları Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği


Bu HABERİ Paylaş!