Yapılmayan Ek Ödemelere Tepkiler Sürüyor


  • Ocak 14, 2021
  • 4744

Yapılmayan ek ödemeler sorununa karşı sağlık çalışanlarının tepkisi büyüyor. Son olarak 14 Ocak 2021, Perşembe günü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Ek Ödeme Değil Tek Ödeme” çağrısıyla ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından düzenlenen basın açıklamasına hekimler ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez, İTO Denetleme Kurulu Üyesi Dr. Nazmi Algan, İTO Hastane Temsilcisi Dr. Deniz Türkyılmaz, SES Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan katıldı.

Abuzer Aslan yaptığı konuşmada belirli, güvenceli, tek bir ücret istediklerini, miktarı, ne zaman yatıralacağı belli olmayan ücretlere mahkum olmak istemediklerini belirtti. Bakanlığın ve sağlık yöneticilerinin ek ödemelerle ilgili yanıltıcı açıklamalarına da değinen Abuzer Aslan yapılan açıklamaların tersine sağlık çalışanlarının haklarının gaspedildiğini dile getirdi.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Ekmez ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “20 günü aşkın süredir ek ödemelerin yapılmamış olması zorbalıktır. Pandemi döneminde sağlık emekçileri canlarını dişlerine takarak sağlık hizmetlerini yürütmeye devam ettiler. Bu süreçte meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Buna rağmen pandemiyle mücadeleden kaçınmadık. Ama bugün gelinen noktada maaşlarımızın önemli bir bölümünü oluşturan ek ödemeleri alamayan arkadaşlarımız geçim sıkıntısına düşmüş, kiralarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu sağlık yöneticileri açısından bir utanç tablosudur. Bizler lütuf istemiyoruz, alınterimizin karşılığını istiyoruz.”

Konuşmaların ardından ortak basın metnini SES İşyeri Temsilcisi Mihriban Emek okudu. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“Sizlere sağlık emekçileri olarak sesleniyoruz;

İzin, emeklilik, istifa gibi kazanılmış haklarımızdan elinizi çekin.

Gelir vergisini bizden değil patronlardan alın.

Sağlıkta şiddeti önleyecek önlemleri derhal alın, yasayı bizi dinleyerek çıkarın.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yoksulluğa ve sefalete itilmesine karşılık toplu sözleşmeyi yenileyin ya da seyyanen maaşlarımıza 2000 TL zam yapın.

Sağlık çalışanlarının tamamını kapsayan, dönüşümlü çalışma, hamilelerin, kronik hastalığı bulunanların, idari izinli sayılmasını, çocuklu çalışanlardan talep eden ebeveynin idari izinli sayılmasını,
3-4 kalemde ödemeye çalıştığınız ücretlerimizi tek kalemde ödeyin ve emekliliğimize yansıtın.

3600 ek göstergeyi yıpranma payı olarak söz verdiğiniz gibi bir an önce hayata geçirin.

Personel eksikliğini kadrolu, güvenceli istihdam ile giderin.

Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmesini İSTİYORUZ!

Son söz olarak tekrar soruyoruz; Kasım-Aralık ek ödemeleri nerede? Ek ödeme değil TEK ÖDEME. Verilen üç kuruşa isyandayız…”

Basın açıklamasının okunmasının ardından Konferans Salonu önünden Acil Servis önüne dek alkışlarla yürüyen sağlık çalışanları burada bordrolarını yakarak tepkilerini ifade ettiler.


Bu HABERİ Paylaş!