1 Mayıs Birlik, Mücadele, Dayanışma Gününde Yitirdiklerimizi Andık


  • Nisan 29, 2021
  • 161

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri bu yıl pandemi koşulları sebebiyle kısıtlı katılımlarla gerçekleştiriliyor. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla her yıl düzenlenen anma törenleri bu yıl 29 Nisan 2021, Perşembe günü yapıldı. Kazancı Yokuşu’nda yapılan anma törenine İstanbul Tabip Odası’nı (İTO) temsilen İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan ve TTB Merkez Delegesi Dr. Ali Çerkezoğlu katılırken, Kadıköy’de yapılan törende İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu yer aldı.

Anma törenlerinde, 1 Mayıslarda kaybettiğimiz işçi ve emekçiler anıldı, karanfiller bırakıldı.
Aynı gün İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray Şubesi ile İstanbul Tabip Odası tarafından 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi. Hastane Başhekimlik Kapısı önünde yapılan basın açıklamasında “Güvenceli iş, insanca yaşam, haklarımız ve hayatlarımız için Yaşasın 1 Mayıs” çağrısı dile getirildi. Basın açıklamasında Odamızı temsilen İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç yer aldı.

Taksim

Kadıköy

İstanbul EAH


Bu HABERİ Paylaş!