Başvurumuza İstanbul Valiliği’nden Cevap Gönderildi: Sokağa Çıkma Yasağında Hekimlerden “Görev Belgesi” İstenmeyecek


  • Mayıs 04, 2021
  • 4372

29 Nisan 2021 tarihinde başlatılan kapanma sürecinin geçtiğimiz birkaç gününde, hekimler ve sağlık çalışanlarının kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde çeşitli sorunlarla karşılaşması üzerine İstanbul Valiliği’ne yazıyla başvurduk.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu imzalı yazıda; sağlık hizmetlerinin kısıtlama döneminde muafiyet tanınan üretim, tedarik, imalat, inşaat gibi sektörlerden farklı olduğu, bu sektörlerdeki gibi isteğe bağlı bir çalışmanın söz konusu olmadığı, tam tersine salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının görev ve sorumluluklarının arttığı vurgulandı ve yapılacak denetimlerde sağlık çalışanı olduğunu gösterir belge ve/veya Türk Tabipleri Birliği kimlik kartının gösterilmesinin yeterli olması gerektiği iletildi.

Keza muayenehane, poliklinik, tıp merkezi, laboratuvar gibi özel sağlık kuruluşlarına müracaat eden hastalara verilen randevu kartlarının ya da randevu bilgilerini içerir kısa mesaj veya elektronik postaların yeterli görülmesi gerektiği de vurgulandı.

Yazımıza gönderilen cevapta da talebimiz doğrultusunda; “Sağlık çalışanları için sağlık kuruluşunu ve/veya çalışanı olduklarını gösterir belgenin yeterli olduğu, bu kişilerden ayrıca görev belgesi istenmesine gerek olmadığı” belirtildi.

Hastalar için de “randevu bilgilerini içerir sağlık kuruluşu tarafından düzelenmiş belge veya elektronik belgenin yeterli olduğu” ifade edildi.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

İstanbul Valiliği’nin cevap yazısı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!