7 Ekim’de Hep Birlikte ASM’lerde Değil Meydanlardayız!


  • Ekim 05, 2021
  • 405

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu’nun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimliği Platformu, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin iptali talebiyle 7 Ekim 2021 Perşembe günü Aile Sağlığı Merkezlerinde iş bırakma ve alanlarda olmaya çağırıyor.

İfade özgürlüğünü kısıtlayan, sözleşme feshini kolaylaştıran, idareye sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi bir yaptırım izni veren, nüfus azalmadığı halde kronik hastaların takip ve taranması da eklenerek mevcut görevleri artıran, ancak mali haklarda hiçbir iyileşme öngörmeyen bu yönetmelik geri çekilene kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza ve Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz.

EMEK BİZİM SÖZ BİZİM!

İstanbul Tabip Odası


Bu HABERİ Paylaş!