Basın Açıklaması: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme, Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!


  • Kasım 11, 2021
  • 210

“Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz! Emek bizim, söz bizim!” çağrısıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından duyurulan eylem programı her hafta bir başka sorun alanını öne çıkartan etkinliklerle devam ediyor.

Bu hafta ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da da “Çalışma koşullarımızda iyileştirme, güvenli, sağlıklı çalışma alanları istiyoruz” temalı basın açıklamaları düzenlendi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 11 Kasım 2021, Perşembe günü Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklama öncesinde, sabah saatlerinde İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan ve SES Bakırköy Şube temsilcisi Nuran Güngör’den oluşan heyet poliklinikleri dolaştı, TTB’nin eylem sürecine dair bildiri ve broşürler dağıttı, yaşanan sorunlar ve talepler konusunda sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Polikliniklerin dolaşılmasının ardından 12.30’da basın açıklaması için hastane önünde bir araya gelindi. Burada bir konuşma yapan Dr. Nazmi Algan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının uzun süredir zorlu çalışma koşulları altında, uzun saatler boyunca, yetersiz ücretlerle, angarya iş yükü altında çalıştığını, bu sorunların pandemi sürecinde daha da ağırlaştığını belirtti. Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan sorunlar karşısında çözüm üretmediğini, sağlık çalışanlarının sesine kulak tıkadığını belirten Dr. Nazmi Algan buna karşılık Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla bir eylem sürecine girildiğini; bu süreçte halk sağlığını önceleyen, emek sömürüsü ve gelecek kaygısı olmadan, bilimsel ve etik ilkeler içinde hekimlik yapma talebini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. 23 Kasım 2021’de İstanbul Kadıköy’den başlayacak Beyaz Yürüyüş’ün ve ardından 27 Kasım 2021’de Ankara’da gerçekleştirilecek Beyaz Forumun duyurusunu yaptı.

Nuran Güngör de bir konuşma yaparak Bakırköy Sadi Konuk EAH’de yaşanan sorunları dile getirdi. Sağlık çalışanlarının penceresiz, havasız odalarda, uzun saatler boyu çalıştıklarını, güvencesiz ücret sistemine mahkum edildiklerini, mesleki itibarlarını zedeleyecek söylem ve uygulamalarla karşılaştıklarını söyledi. Güvenli ve sağlıklı ortamlarda emeklerinin karşılığını alarak çalışmak istediklerini vurguladı.

Etkinlikte basın açıklamasını Dr. Güray Kılıç kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

“(…)Sağlık reformu adı altında sağlığı piyasalaştıran bu sistemin mevcut olumsuzlukları pandemi sürecinde net olarak ortaya çıktı. Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz, daha fazla bedel ödemek istemiyoruz;

Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce çalışma alanlarımızda düzenleme yapmaya çağırıyoruz!

• Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli tanı tedavi ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini İSTİYORUZ!
• Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve azaltılmasını İSTİYORUZ!
• Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamı İSTİYORUZ!
• OHAL KHK’leriyle hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek ataması yapılmayan tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını İSTİYORUZ!
• Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesini İSTİYORUZ!
• İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre COVID-19’dan korunma, KKD kullanımı, hastalık yönetimi vb. konularda eğitim vermek ve bu eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır. Korunmayla ilgili havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de sorumlulukları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasını İSTİYORUZ!”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!