Hastane Ziyaretlerimiz Okmeydanı EAH İle Devam Etti


  • Kasım 12, 2021
  • 282

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nun hekimlik alanında yaşanan sorunları yerinde gözlemlemek, meslektaşlarımızla buluşmak üzere gerçekleştirdiği hastane ziyaretleri Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle devam etti.

11 Kasım 2021, Perşembe günü gerçekleştirilen ziyarette İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk, İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan, TTB Merkez Delegesi Dr. Ahmet İğdem ve İTO Hastane Temsilcisi Dr. Hüseyin Dağ’dan oluşan heyet çeşitli poliklinikleri dolaştı; TTB’nin çağrısıyla başlayan “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem sürecine, 23 Kasım’da İstanbul’dan başlayacak Beyaz Yürüyüş’e ilişkin broşür ve el ilanlarını dağıttı. Sağlık ortamının bulunduğu durum ve çalışma koşullarına dair hekimlerin görüşlerini, önerilerini aldı.


Bu HABERİ Paylaş!