Basın Toplantısı: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Adalet İstiyoruz!


  • Kasım 16, 2021
  • 268

Bir itirafçının yalan beyanlarına dayanılarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hukuk normlarına uyarlık göstermeyen bir şekilde tutuklanıp 3 aylık süreç sonunda ilk duruşmasında tahliye edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in 19 Kasım 2021 tarihinde Diyarbakır’da görülecek yeni duruşması öncesinde adil yargılanma talebiyle bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 16 Kasım 2021, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Dr. Osman Küçükosmanoğlu şunları dile getirdi:

“Meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp haksız ve hukuksuz şekilde, hiçbir somut temeli olmayan bir dava sürecinde yargılanıyor. Sadece bir gizli tanığın ifadelerine dayalı olarak yürütülen bu dava süreci aslında çökmüş durumdadır, dayanaksızdır. 19 Kasım 2021, Cuma günü yapılacak duruşmada artık sürecin beraat kararıyla sonlanmasını bekliyoruz.”

Dr. Pınar Saip de yaptığı konuşmada, Dr. Şeyhmus Gökalp’in adaletsiz, haksız, hukuksuz şekilde yargılandığını belirtti ve bu hukuksuz dava sürecinin bir an önce son bulması gerektiğini dile getirdi. Dava sürecinin, yalancılığı ortaya çıkmış bir gizli tanığın ifadeleriyle sürdürülmesinin TTB ve tabip odalarını kriminalize etme çabası olduğunu söyleyen Dr. Saip Dr. Şeyhmus Gökalp’in yanında olduklarını dile getirdi.

Dr. Saip ardından basın metnini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi.

“(…)Dr. Şeyhmus Gökalp’in karar duruşması 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Dr. Şeyhmus Gökalp arkadaşımızdır, dostumuzdur, meslektaşımızdır.

Hepimiz tanığıyız Dr. Şeyhmus Gökalp’in iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olduğunun.

Tanıyan, tanışan herkes bilir Dr. Şeyhmus Gökalp’in iyiliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü.

Hepimiz eminiz hiç bir iftiranın Dr. Şeyhmus Gökalp’in beyaz önlüğünü kirletemeyeceğine.

Herkes biliyor Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız, hukuksuz bir şekilde yargılandığını.

Hepimiz kefiliz Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuzluğuna!

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Adalet İstiyoruz!”

Toplantıda son konuşmayı yapan Dr. Osman Öztürk ise şunları söyledi:

“Cuma günü Dr. Şeyhmus Gökalp’in duruşması için TTB ve tabip odaları olarak Diyarbakır’da olacağız. Davayı başından bu yana sadece biz değil Dünya Tabip Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi de yakından takip ediyor. 10 Kasım 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben bir mektup kaleme aldılar. Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuz olduğunu biz zaten biliyoruz. Cuma günü mahkeme tarafından da tescil edilmesini bekliyoruz.”

Basın metni için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!