“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”


  • Kasım 26, 2021
  • 414

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”ünün üçüncü gününde 25 Kasım 2021 günü Bursa’daydı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekimlerin en ön safta olduğu yürüyüş kolu, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşamak yaşatmak istiyoruz” sloganlarıyla il sağlık müdürlüğüne yürüdü.

İl sağlık müdürlüğü önünde basın açıklaması Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan tarafından okundu. Daha sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. Erkek şiddetine uğramasına karşın “merdivenden düştüğü”, “kapıya çarptığı” söylenen kadınlarla her gün karşılaştıklarını söyleyen Korur Fincancı, “Biz hekimler hastalarımıza sadece 5 dakika ayırdığımızda; gerçekten merdivenden düşüp düşmediğini, gerçekten kapıya çarpıp çarpmadığını anlamamız mümkün değil. Biz hekimler, kadına yönelik şiddette sorumluluk sahibiyiz çünkü o şiddetin tanıklarıyız” dedi. Korur Fincancı, çalışma arkadaşını erkek şiddetinden korumaya çalışırken katledilen Dr. Aynur Dağdemir’i ve katledilen tüm kadınları da andı. TTB’nin taleplerini bir kez daha hatırlatan Korur Fincancı, “Ankara’daki Beyaz Forum’dan sonra da karanlığa karşı önlüğümüzün beyazı için mücadelemizi büyüteceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, mevcut sağlık sisteminin çöktüğünü belirtip herkes için eşit, parasız, ulaşılabilir olan, toplumcu bir sağlık sistemi inşa etmek istediklerini ifade etti. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkımın pandemiyle birlikte daha da görünür hale geldiğini dile getirdi, konuşmasını ise “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyerek bitirdi. Bursa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Zeynep Özsevimli de aile hekimliği çalışanlarının hak kayıplarına tahammülü kalmadığını, yaptıkları eylemlere ise gözlerin ve kulakların kapandığını, buna karşın mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

TTB heyeti, basın açıklaması sonrası Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi ve Ulus ve Yeşilova aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla görüşülürken, gazete ve bildiri dağıtımları yapıldı. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde başhekim yardımcısıyla bir görüşme gerçekleştirilirken, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da intörn hekimlerle buluştu.

Beyaz Yürüyüş kapsamında akşam saatlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği'nde “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı söyleşi-forum gerçekleştirildi. Etkinlikte tabip odaları başkanları, farklı başlıklar altında konuşmalar yaparak ne için yürüdüklerini ve ne talep ettiklerini ifade etti.

Son olarak ise Beyaz Yürüyüş heyetindeki kadın hekimler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Fomara Meydanı’ndan Kent Meydanı’na gerçekleşen yürüyüşe katıldı. Kent Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da söz aldı. Türkiye’de erkek şiddetinin COVID-19 pandemiyle birlikte daha da tırmandığına dikkat çeken Korur Fincancı, “Bizi eve kapatmaya çalışanlara, işsiz bırakanlara, sağlık hakkımızdan yoksun kılanlara, cinsel sağlık hakkımızı sanki örtbas edilmesi gereken bir konuymuş gibi ele alanlara, gebelik sonlandırma hakkımızı yok sayanlara karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Beyaz Yürüyüş kolu, yoluna 26 Kasım 2021 günü Eskişehir’de devam edecek.

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan tarafından okunan açıklamanın tamamı için tıklayın.

“Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı söyleşi-forumu izlemek için tıklayın.


Bu HABERİ Paylaş!