Dr. Fikret Hacıosman’ı Sevgi ve Özlemle Anıyoruz


  • Ekim 03, 2022
  • 240

4 yıl önce, 2 Ekim 2018’de görevi başında öldürülen sevgili meslektaşımız, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ı sevgiyle ve özlemle anıyoruz.

Bu yıl da sağlıkta şiddete karşı isyanımızı ve mücadelemizi sürdürdük. Mayıs 2022’de Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odalarının ısrarlı çabası sonucu yeni bir Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartıldı. Ancak bu da çözüm olmadı. Sağlıkta şiddete kurban vermeye devam ettik. Dr. Ekrem Karakaya görevi başında öldürüldü. Etkili bir Sağlıkta Şiddet Yasası hala acil bir ihtiyaç.

Biliyoruz ki, yalnızca cezai tedbirlerle sağlıkta şiddet bitmez. Sağlıkta şiddetin son bulması için şiddet ortamını yaratan koşulların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu amaçla emeğimizi değersizleştiren, bizleri tüketen, sağlık alanını ticarileştiren ve hasta-hekim ilişkisini zedeleyen Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan vazgeçilmelidir.

Sevgili meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman’ı aramızdan kopartılışının dördüncü yılında anarken bir kez daha haykırıyoruz: Çalışırken ölmek istemiyoruz! Yaşamak, yaşatmak istiyoruz! Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!


Bu HABERİ Paylaş!