“Muayenehanelere Darbe İndiren” 6 Ekim 2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Değerlendirme Toplantısı

11 Ekim 2022, Salı Saat: 19:00 1474

Etkinlik Başladı

Değerli Meslektaşımız,

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikler yayımlandı.

En önemli değişiklik, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın, her türlü bedel hasta tarafından karşılanmasına rağmen, özel hastanelerde yapacakları teşhis ve tedavilerin önünün kapatılmasıdır. Özellikle cerrahi branşlardaki meslektaşlarımızın muayanehanelerinin kapatılmalarına yol açacak bu değişiklik kabul edilemez.

Serbest meslek icrasını kısıtlayan ve özel sağlık sermayesinin taleplerini gözeten bu düzenlemelere karşı her türlü yasal girişimde bulunmak, demokratik tepkimizi ortaya koymak için yapılacakları planlamak ve görüş alışverişinde bulunmak amacı ile Uzmanlık Dernekleri İstanbul temsilcilerinin de davet edildiği, İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenecek toplantıya tüm meslektaşlarımızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

Toplantının
Günü : 11 Ekim Salı
Saati: 19.00
Yeri : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu/ İstanbul