TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

TTB Aile Hekimliği Kolu`ndan Açıklama: Aile Hekimliğinde Sorunlar Artıyor

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHK), aile hekimliği ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 30 Eylül 2017 Cumartesi günü TTB’de ...

Oku


Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı

Aile Hekimleri Komisyonu’ndan Aile Hekimlerine Çağrı

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak, Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yasası, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, sonrasında yayınlanan Aile hekimliği birimleri ...

Oku


Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu

Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu

Bilindiği üzere 11.09.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa, ASM çalışanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde nöbet görevi” getirdi. Türkiye Halk ...

Oku


Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!

Aile Hekimlerinin Hak Kayıplarına İzin Vermeyeceğiz!

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu 11 Haziran 2017 tarihinde Ankara da olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Oku


Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Silivri temsilciliğimiz 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda,16 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan Aile ...

Oku


Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikler, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değerlendirmek amacıyla, 30.05.2017 Salı ...

Oku


Aile Hekimliği'nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar...

Aile Hekimliği'nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar...

Sağlık Bakanlığı tarafından, aylardır hazırlığı yapılan, “Aile hekimliğinde ikinci faz" olarak adlandırılan sürecin yasal alt yapısının önemli bir parçası olan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik ...

Oku


Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar

Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar

Tabip odaları aile hekimliği komisyonları Ankara’da toplanarak Sağlık Bakanlığı'nın ‘ikinci dönem’ hazırlıklarını, kendi hakları ve toplumun sağlık hakkı çerçevesinde değerlendirdi.

Oku


‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı"nın sonuç raporu ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği Sözleşmeleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu