İSTAHED Yönetim Kurulu’yla Görüşme

İSTAHED Yönetim Kurulu’yla Görüşme

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni seçilen İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, başarılar diledi.

Oku


Aile Hekimlerinin Hak Kaybına Uğramasına, Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçsüzleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Aile Hekimlerinin Hak Kaybına Uğramasına, Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Güçsüzleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 22 Mayıs 2018 tarihinde toplanarak birçok gündemi görüştü ve önümüzdeki dönem programını belirleyip, yeni eş başkanlarını seçti.

Oku


Okul Sağlığı Programı, Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Önemli Oranda Aksatıyor, Aile Hekimlerini Çaresiz Bırakıyor

Okul Sağlığı Programı, Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Önemli Oranda Aksatıyor, Aile Hekimlerini Çaresiz Bırakıyor

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa projesi olan okul sağlığı projesi ne yazık ki birinci basamak sağlık hizmetlerini önemli ölçüde olumsuz etkiledi, etkilemeye de ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı

TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Toplantısı 18 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da TTB’de gerçekleştirildi.İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Batman, Manisa, Mersin, Aydın, ...

Oku


Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu?

Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu?

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığıyla yürüttüğü 14 Mart etkinlikleri kapsamında, bu hafta “Aile Hekimliğinde Ne Dediler, Ne Oldu?” broşürü açıklandı.

Oku


Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı

Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı

Başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimler, spora katılım amacıyla muayeneler yapmakta ve bu amaçla spora katılım belgesi düzenlemektedirler.

Oku


Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu

Aile Hekimlerinin İzinleri Konulu Genel Yazıların Yürütmesi Durduruldu

Davalı idare tarafından aile hekimlerine verilecek izinlere ilişkin olarak 05.05.2017 tarih 1236 sayılı Bakan Olurunu duyuran “Yargı kararlarının uygulanması” konulu tarihsiz genel yazı ve ...

Oku


Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu, okul servis şoförleri ve okul servis rehber personellerine her yıl aile hekimliğinden rapor alma ...

Oku


Doğum Bildiriminde Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir!

Doğum Bildiriminde Beyan Doğruluğunun Araştırılması Aile Hekimlerinin Görevi Değildir!

5440 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesinin yapılan ve sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildiriminin sözlü beyanla yapılacağı ve her sözlü beyanın aile ...

Oku