Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Aile Hekimliğinde İzinlerinde Karmaşa...Yama Politikaları Devam Ediyor

Silivri temsilciliğimiz 8 Haziran 2017 tarihinde Silivri’de çalışan birinci basamak hekimlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Silivri Öğretmen Evi’nde yapılan toplantıda,16 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan Aile ...

Oku


Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

Aile Hekimlerinden Sağlık Bakanlığı’na İstanbul Soruları

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişikler, yıllık izinlerde yaşanan sorunlar başta olmak üzere, belirlenen gündemleri değerlendirmek amacıyla, 30.05.2017 Salı ...

Oku


Aile Hekimliği'nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar...

Aile Hekimliği'nde Yeni Yönetmelik, Yeni Sorunlar...

Sağlık Bakanlığı tarafından, aylardır hazırlığı yapılan, “Aile hekimliğinde ikinci faz" olarak adlandırılan sürecin yasal alt yapısının önemli bir parçası olan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik ...

Oku


Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar

Aile Hekimlerinden 'İkinci Faz' İçin Uyarılar

Tabip odaları aile hekimliği komisyonları Ankara’da toplanarak Sağlık Bakanlığı'nın ‘ikinci dönem’ hazırlıklarını, kendi hakları ve toplumun sağlık hakkı çerçevesinde değerlendirdi.

Oku


‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı"nın sonuç raporu ...

Oku


Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep...

Aile Hekimlerinden 14 Mart’ta 5 Talep...

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, 14 Mart haftasında aile sağlığı merkezleri için yapılması gereken öncelikli 5 talebi görsel olarak hazırladı.

Oku


Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı!

Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında alınan karar gereği ilçe toplantıları başladı. Silivri birinci basamak hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı Aile Hekimliği ...

Oku


Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz!

Aile Hekimlerinin Ücretleri Düşürülüyor, Ek Görevler, Yeni Cezalar Getirilmek İsteniyor Kabul Etmeyeceğiz/İzin Vermeyeceğiz!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, Sağlık Bakanlığının, Aile Hekimliği Yönetmeliklerinde yapmak istediği değişiklikleri görüşmek, buna karşın yapılacakları belirlemek amacıyla komisyon başkanı Dr. Hatıra Topaklı’nın ...

Oku


TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil!

TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz Toplum Sağlığı; Telefon Nöbeti Değil!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHK), Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “ikinci basamak acillerde yaşanan yığılmaları azaltmak için aile hekimlerine ‘telefon nöbeti’ getirileceği” yönündeki ...

Oku


Aile Hekimleri Formları

Aile Hekimleri Nöbet Uygulaması Yazı ve Dosyaları

TTB Aile Hekimliği Kolu

Aile Hekimliği Komisyonu Yönergesi

Aile Hekimliği Sözleşmeleri

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri Raporu

Defin ve Adli Hizmetleri Değerlendirme Raporu


Online Aidat Ödeme Sistemi

Aile Hekimliği İzleme Platformu