Ekim 2018
Lanet olsun hekimleri hedef gösterenlere!
2 Ekim 2018 Salı günü, Dr. Fikret HACIOSMANOĞLU'nun görevi başında bir hastası tarafından öldürülmesini protesto etmek üzere Odamızca bir basın ...
Şarbon vakalarıyla ilgili basın toplantısı yapıldı
Kurban Bayramı sonrası önce Ankara'da, ardından Sivas ve İstanbul'da da şarbon vakaları görülmesi üzerine, süreci değerlendirmek, halk sağlığı sorunları açısından ...
Adli Muayene/Raporlamalara Yaklaşım ve Hekim Tutumu Toplantısı yapıldı
İstanbul Tabip Odası Silivri ilçe temsilciliğimizin kolaylaştırıcılığında, 29 Eylül 2018 tarihinde, Silivri Öğretmenevi'nde; öncelikle Silivri Cezaevi ve Silivri Devlet Hastanesi ...
İstanbul Protokolu Eğitimi gerçekleştirildi
İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili bir biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için El Kılavuzu olan, ...
İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanelerimize sahip çıkıyoruz!
İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaşanan mali kriz ve bu krizin sağlık hizmetlerine olumsuz yansıması, yüzlerce hemşire ve ...
Genç meslektaşlarımızla dayanışmak için İstanbul Tabip Odası Eğitim Bursu'na destekçi olun
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu; tıp eğitimine destek olmak için ekonomik olarak ihtiyacı olan ve kamu üniversitesi tıp fakültelerinde okuyan ...
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine Geçmiş Olsun Ziyareti
Ümraniye EAH Çocuk Cerrahisi Kliniği hekimlerinden Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı'nın 20 Temmuz 2018 tarihinde hasta yakınlarınca tehdit ve darp edilmesi ...
Tüm hastanelerden ses verdik: Artık yeter! Sağlıkta şiddet son bulsun!
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğrayıp ...
Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır
İşyeri hekimlerinin çalışma bilgilerinin Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile paylaşılmasından kaçınılması üzerine açılan davada İdare Mahkemesi TTB'yi haklı buldu.

Türkocağı Cad.No:9 Cağaloğlu İstanbul

Telefon: (0 212) 514 02 92 - 2 hat
Fax: (0 212 ) 513 37 36
E-posta: istabip@istabip.org.tr
İstanbul Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.
İstanbul Tabip Odası Web Sitesi