Ocak 2019
Çocuğun Cinsel Gelişimi, Çocukluk Çağı Travmaları ve Yetişkinlikteki İzdüşümleri'' Paneli Gerçekleştirildi
Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin üçüncüsü “Çocuğun cinsel gelişimi, çocukluk çağı travmaları ve yetişkinlikteki izdüşümleri” başlığı ile çocukluk dönemine odaklanarak ...
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi Gerçekleştirildi
İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından düzenlenen Olağandığı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi Kursu 21-23 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 ...
Çalışma Hakkı ve Hekimler Paneli Gerçekleştirildi
İstanbul Tabip Odası (İTO) İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında 11 Aralık 2018 günü “Çalışma Hakkı ...
Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi Yapıldı
İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen Sağlıkta Güvenli Çalışma Koşulları Eğitimi 20 meslektaşımızın katılımı ile 1 Aralık 2018 Cumartesi günü İstanbul ...
Edebiyat Matinesinin Aralık Ayı Konuğu Dr. Ercan Kesal oldu
Türk Tabipleri Birliği Kültür ve Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Edebiyat Matineleri Aralık ayı konuğu yazar, senarist, oyuncu Dr. Ercan ...
Barış ve Hekimlik Değerlerini Savundukları İçin Yargılanan TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Yanındayız
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın açıklaması sonrasında gözaltına alınan, haklarında soruşturma ve ardından dava açılan 2016-2018 dönemi ...
Gerçeklere, Hukuka Bağlı Adalet Toplumların Oksijenidir
İçlerinde Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) başkanlığını, Yüksek Onur Kurulu ve Onur Kurulu üyeliklerini de yapmış olan ...
Birlikte Yönetmek İçin Temsilcilerimizi Seçmeye Devam Ediyoruz!
2018-2020 döneminde İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu’nda görev alacak hekimlerin belirleneceği seçimler başladı.
2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanacak “2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri“ ektedir.
TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi
Ülke genelinde, 2019 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 30.10.2018’de Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma ...
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor
Sağlık Bakanlığı 4.12.2018 tarihinde yayınladığı “Sağlık Personelinin İhtiyaç Halinde Çağrıya Uyması” konulu genelge ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık ...
TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülmekte olan 2019 yılı bütçesine yönelik Türk Tabipleri Birliği değerlendirmesini ana hatlarıyla kamuoyuna sunuyoruz.
Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu
Sağlık Bakanlığı, 20.10.2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği Yürürlüğe koymuştu. Bu yönetmeliğe karşı açılan ...

Türkocağı Cad.No:9 Cağaloğlu İstanbul

Telefon: (0 212) 514 02 92 - 2 hat
Fax: (0 212 ) 513 37 36
E-posta: istabip@istabip.org.tr
İstanbul Tabip Odası'nın tüm yazılı ve görsel içeriği kaynak göstermek koşuluyla özgürce kullanılabilir.
İstanbul Tabip Odası Web Sitesi