Kadın Bedeni, Politika, Ne Yapmalı?

aİstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen farklı disiplinlerden 30 kadın hekim “Kadın Bedeni/Politika, Ne Yapmalı” başlığıyla bir toplantı gerçekleştirerek, son dönemde yaşanan kürtaj tartışmalarını ve yürütülecek çalışmaları tüm yönleriyle değerlendirdi. 6 Haziran Çarşamba günü yapılan toplantıda öne çıkan değerlendirmeler şunlar oldu:

30 yıldır yürütülen yasanın uygulayıcıları katillikle suçlanırken, istatistiki veriler, somut bilgiler kötü niyetli bir tavırla görmezden gelinmektedir.

Toplumda kadın hızla değersizleştirilirken, söz, karar hakkı yok sayılmaktadır. Bu durum kadına yönelik şiddette gelinen son noktadır.

Kadın ahlaki tanımlarla çevrelenip tıp alanından çıkartılmaktadır.

Hiçbir kadın tecavüz çocuğunu büyütmeye zorlanamaz.

Kürtaj konusunda yürütülen tartışmalarla kadınlar suçluluğa itilmekte, baskılanmaktadır. Doğum kontrol yöntemleri hala kadın üzerinden tartışılmaktadır, bu durum sorgulanmalıdır.

Kürtaj bir sağlık hizmetidir. Parası olmayan, bu hizmeti almak için yurtdışına gitme olanağı olmayanlar “merdiven altı” kürtajlara zorlanacaktır.

Kürtaj tartışmalarının yürütüldüğü zemin nüfus politikasıdır.

Bu politikaların arkasından erkek doktorun kadın hastaya bakmaması gibi sonuçlar da gelecektir.

Medya konuyla ilgili tartışmalarda din görevlilerine sıklıkla yer vermektedir. Oysa bilimsel bir konu din görevlileriyle tartışılamaz.

Tespitler sonrasında, yürütülecek çalışmalarla ilgili olarak getirilen önerilerse şunlar oldu:

Hekimleri seri katil durumuna düşürmeye çalışan Hükümet yetkililerine hakaret davaları açılması, suç duyurusunda bulunulması,

Tartışmalara medikal verilerle dahil olunması, halka ve yetkililere dönük bilgilendirme çalışmalarının yoğunlaştırılması,

TTB eliyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı’yla görüşülmesi,

Kadın milletvekilleriyle bire bir görüşmeler yürütülmesi,

Sosyal medya imkanlarının kullanılması,

’83 öncesi çalışmış kadın doğum uzmanlarından “septik odası” deneyim öyküleri istenip yayımlanması,

Feminist harekete veri sağlamak yönünde sürekli çaba içinde olunması, talepleri görünür kılacak eylem biçimleri geliştirilmesi,

El ilanları hazırlanıp yurttaşların bilgilendirilmesi, birimlerde toplantılar düzenlenmesi,

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminin uzun vadeli ve paralel örgütlenmesi,

Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortak, büyük eylemler gerçekleştirilmesi.