İstanbul Protokolü Eğitimi

Değerli meslektaşlarımız,

İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili bir biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzu olan kısa adıyla "İstanbul protokolü "olarak adlandırılan metin 1999 yılında BM belgesi olarak kabul edilmiştir. İşkencenin araştırılması ve belgelenmesi için onaylanmış ilk uluslararası kılavuzdur.

İstanbul Protokolünde belirtilen ilkelere göre; hekimlerin; getirilen / başvuran kişiyi "hasta" olarak kabul etme, tıp etiğine, iyi hekimlik değerlerine uygun davranma ve sağlık durumunu belgeleme konusunda mesleki ve hukuki sorumluluğu vardır.

İşkence iddiaları için yapılan tüm tıbbi inceleme, değerlendirme ve belgelendirmelerin İstanbul Protokolünün ilke standartlarına uyumlu olması gerekmektedir. İstanbul Tabip odasına özellikle cezaevlerinde ve kampüs hastanelerinde tutuklu ve hükümlü muayeneleri ile adli muayene nedeniyle kolluk eşliğinde hastane acil servislerine götürülen özgürlüğünden alıkonmuş bireylerin gözaltı giriş ve çıkış muayenelerinde yaşanan insan hak ihlallerine ve sağlık hakkına erişimde yaşanan sorunlara ilişkin pek çok şikâyet gelmektedir.

Bu konuda bilgiyi ortaklaştırmak ve uygulamada yaşanan insan hak ihlallerini önlemek amacıyla...

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu 'nun düzenlediği “İstanbul Protokolü Eğitimi” , İstanbul Tabip Odası, TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı), ATUD (Adli Tıp Uzmanları Derneği) tarafından 15-16 Eylül 2018 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arasında Cağaloğlu binamızda gerçekleştirilecektir.

NOT: Eğitim ücretsizdir.