İstanbul Tabip Odası
0212 514 02 94
Kayıt Formu
Facebook Twitter Google+
Tıp İngilizcesi Eğitimleri

Değerli meslektaşımız

Katılımcılarının sağlık alanında uluslararası düzeyde iletişimlerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için gerekli dil becerilerini edinmelerini sağlayacak, İstanbul Bilgi Üniversitesi desteği ile yapılacak Tıp İngilizcesi Eğitim Programı, İstanbul Tabip Odası’nda Kasım ayında İTO Cağaloğlu binasında başlıyor.

Programdaki dersler Tıp İngilizcesi konusunda tecrübeli bir öğretim görevlisi tarafından verilecektir. Derslerde Tıp İngilizcesi konusunda değişik kaynaklardan materyaller temin edilecek ve katılımcılara öğrendiklerini uygulayabilecekleri ödevler verilecektir. Programın amacı katılımcılara aynı zamanda kendi başlarına nasıl çalışabileceklerini ve öğrenebileceklerini de göstermektedir.

Saygılarımızla

İstanbul Tabip Odası

Kurs içeriği için tıklayınız