İstanbul Tabip Odası
0212 514 02 94

ÖĞRENİM HEDEFLERİ


Katılımcıların:

  • Yabancı hastalarla İngilizce iletişim kurabilmeleri
  • Tıbbi literatürü anlayabilmeleri, tercüme edebilmeleri, İngilizce makale yazabilmeleri
  • Uluslararası tıp kongrelerinde sunumları, anlayabilmeleri, İngilizce sunum hazırlayabilmeleri, sunabilmeleri
  • Alanlarında ihtiyaç duydukları dört dil becerisini (Okuma-Yazma-Dinleme-Konuşma) kazanmalarıdır.