İstanbul Tabip Odası
0212 514 02 94

PROGRAM VE SERTİFİKA HAKKINDA


  • Tıp İngilizcesi Eğitim Programımız 13 hafta ve 48 saatlik eğitimi içerir.
  • Kurs sonunda katılımcılara İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından "Eğitim Katılım Sertifikası” verilir.
  • Katılım sertifikasına yeterlilik, devam ve katılım sergileyenler hak kazanacaktır.