# Başlık Yayınlanma Tarihi
1 Hekime hakarete bir ceza daha! 10.12.2018
2 Hekime hakarete ceza verildi! 03.12.2018
3 Hekime şiddet cezasız kalmadı! 03.12.2018
4 Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru 06.11.2018
5 İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri 12.10.2018
6 Hekime Şiddete Hapis ve Adli Para Cezası! 22.06.2018
7 Asistan Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı! 22.06.2018
8 Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart! 29.03.2018
9 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Yenilenmemesi Sorunu Güncel Durum 10.08.2017
10 Aile Hekimlerinin Nöbet ve İş Bırakma Davalarına İlişkin Bilgi Notu 09.08.2017
11 “Sahte Doktor” Altuğ Aslan Adanur’a Verilen Ceza Kesinleşti! 19.07.2017
12 Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan 11.04.2017
13 E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 27.02.2017
14 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Hakkında Bilgi Notu 10.02.2017
15 OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru 26.09.2016
16 Ohal Kapsamında Kapatılan Üniversitelerde Eğitim Gören Asistan Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru 07.09.2016
17 Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 01.08.2016
18 Eş Durumu Mazeretinin Kabul Edilmemesi Nedeniyle Açtığımız Davada Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi 27.06.2016
19 Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu 24.05.2016
20 HSM Nöbetlerine İlişkin Bilgi Notu 12.04.2016
21 Cumartesi Nöbeti Davaları İçin Duyuru 25.01.2016
22 Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’nin 14.8. Maddesini Yargıya Taşıdık 20.01.2016
23 Özel Hastanelerde Hekimler Aleyhine Çalışma Hakkını İhlal Eden Yönetmelik Hükümlerinin Yürütmesi Durduruldu 15.11.2015
24 Doktorlar Taşeronluğa Zorlanamaz 15.11.2015
25 Medula Kılavuzu’nun Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durduruldu 15.10.2015
26 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
27 13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan, Kamu Hastanelerinde Ve Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin İtiraz Dilekçesi Örneği 13.10.2015
28 15 Şubat 2008 Tarihinde Yürürlüğe Giren Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik Davası Nihayet Bitti 30.09.2015
29 Acil Tıp Asistanları Dışındaki Asistan Hekimlerin “Acil Servis Nöbeti” Tutmaya Zorlanması Yine Hukuka Aykırı Bulundu 06.08.2015
30 13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin Savunma Dilekçesi Örneği 04.06.2015
31 Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi 04.06.2015
32 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 03.06.2015
33 1 Haziran’da Yas Tutmak, Can Güvenliği İstemek Suç Değil Haktır 01.06.2015
34 Aile Hekimleri Sigorta Primlerinin Yarısını Geri Alabilecek 29.05.2015
35 Ücretli Çalışan Hekimler İçin Yeni Dönem! Özel Sağlık Kuruluşu Hekimden “Hizmet Satın Alıyormuş” Gibi Yapacak 27.05.2015
36 Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek! 05.05.2015
37 “Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği’nde” 16 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu 24.04.2015
38 Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri 23.04.2015
39 “Eş Durumu” Atamalarında Değişen Bir Şey Yok! 20.04.2015
40 Kişisel Sağlık Verilerini Bildirebilmek İçin Hastaların Açık Rızalarının Alınması Zorunludur 19.04.2015
41 “İtfaiye Uygunluk Raporu”!? 13.04.2015
42 Cumartesi Nöbetleri Nedeniyle İhtar Puanı Verilen Aile Hekimleri İçin İtiraz Dilekçesi 02.04.2015
43 Tıp Fakültesinden Mezun Olup, Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Atanan Ve Göreve Hiç Başlamayan Hekimler “Müstafi” Midir? 11.03.2015
44 Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu 08.03.2015
45 Aile Hekimleri İçin Savunma Dilekçesi 24.02.2015
46 Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi 16.02.2015
47 Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek 12.02.2015
48 Muayenehaneler “Umuma Açık Yerler” Midir? “Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi” İstenebilir Mi? Dayanak Olarak Gösterilen Düzenlemeler Ve Gelinen Nokta 23.01.2015
49 İkametgahlarında Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Var Mı? 31.12.2014
50 Tıbbi Atık Hakkında En Sık Sorulan Sorular? 27.12.2014