Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular

Hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, toplumun sağlık haklarını bütünsel olarak savunmak, Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı olmaya devam ediyor.

Oku


FEMS’den Duyuru : Herkesin Sağlığını Savunalım

FEMS’den Duyuru : Herkesin Sağlığını Savunalım

FEMS- Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 20 Ekim 2017 eylemlilik planı kapsamında “Herkesin Sağlığını Savunalım” temalı afişleri tüm üye ülkelerde, İngilizce ve üye ülkelerin kendi dilinde ...

Oku


Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır!

Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır!

2017 yılı Temmuz-Ağustos aylarında hatalı tıbbi uygulama poliçe süresi dolan özellikle 3. ve 4. risk grubunda yer alan hekimler, sigorta poliçesini yeniletmek için sigorta şirketlerine ...

Oku


TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince belirlenecek sorularla “güven, iletişim, bilgilendirme” ...

Oku


Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde hekimlerin karşılaştıkları sorunlar ve Allianz Sigorta A.Ş. Hizmet Değerlendirme Projesi'nin değerlendirilmesi üzerine yapılan Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 09.08.2017 tarihinde ...

Oku


Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!

Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!

Birliğimize yapılan başvurularda, sigorta poliçelerini yenilemek amacıyla iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından hekimlerimize zorluk çıkartıldığı, “sistemin kapalı olduğu” vb. bazı gerekçeler ileri sürülerek özellikle 3. ...

Oku


Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

İlk olarak, son günlerde sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinin yenilenmesi sırasında, bu sigortaya ek olarak ferdi kaza sigortasının da birlikte yapılmasının zorunlu olduğu ...

Oku