TTB, E-Nabız Sisteminde Hekimlerin Puanlanması Uygulamasının Kaldırılmasını İstedi

TTB, E-Nabız Sisteminde Hekimlerin Puanlanması Uygulamasının Kaldırılmasını İstedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “sağlık sisteminin ve hekimlerin değerlendirilmesi” amacıyla, hastalara yönelik olarak e-Nabız sisteminde puanlama uygulamasının başlatılmasına itiraz etti. Uygulamanın kaldırılmasını isteyen ...

Oku


Tüm Meslektaşlarımızın Dikkatine; Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları Hakkında

Tüm Meslektaşlarımızın Dikkatine; Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları Hakkında

Her gün yazılı/görsel basın ile internet siteleri ve sosyal medyada, sağlık alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım kurallarını ihlal eden, açık ya ...

Oku


12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstendi

12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstendi

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yine değiştirildi.

Oku


Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu

Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından Odamıza yapılan bilgilendirmede

Oku


Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması  Kabul Edilemez!

Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez!

Acıbadem Sağlık Grubu, 8 Ocak 2018 tarihinde bünyesinde görev yapan hekimlere, aylık ücretlerinin ödenmesi için şirket kurmalarını veya kurulmuş şirketlere ortak olmalarını isteyen elektronik posta ...

Oku


Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…

Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…

Bilindiği gibi Özel Hekimlik Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak yıllardan beri farklı sağlık işverenleri tarafından hekimlere uygulanan sistematik ücret gaspı konusunda gerek resmi ...

Oku


Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenlemelerinin iptali ...

Oku