Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Acil Durum Komitesi Önerileri

Mayıs 04, 2020 214

Doküman Dr. Dilek Aslan tarafından 2.5.2020 tarihinde hazırlanmıştır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) mücadelesi konusunda küresel düzeyde önlemlerin alınması son derece önemlidir. Sorun küreseldir.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Acil Durum Komitesi[1], 30 Nisan 2020 tarihinde toplanmış ve COVID-19 mücadelesi için aşağıda başlıkları sunulan bazı önerilerde bulunmuştur.[2]

Dünya Sağlık Örgütü için öneriler:

Koordinasyon, planlama ve izleme
Tek sağlık
Temel sağlık hizmetleri[3]
Risk iletişimi ve toplum katılımı
Sürveyans
Seyahat ve ticaret
Taraf devletler için öneriler:

Koordinasyon ve iş birliği
Hazırlık
Sürveyans
Ek sağlık önlemleri
Sağlık çalışanlarının korunması
Gıda güvencesi
Tek sağlık
Risk iletişimi ve toplum katılımı
Araştırma
Temel sağlık hizmetleri


Her bir önerinin ayrıntıları bulunmaktadır.

Önerilerin içeriğinin tamamının okunması için dipnot bölümünde 2 numara olarak web adresi sunulmuştur.

Görüldüğü üzere öneriler, halk sağlığı ve uluslararası sağlığın çalışma alanlarını işaret etmektedir. Çalışmalar sırasında multidisipliner, interdisipliner ve transdisipliner bakış açılarına ihtiyaç vardır. Bu bakış açılarının küresel düzeyde kazanılması gerektiği öneri başlıklarından da anlaşılmaktadır.

[1] “International Health Regulations (2005) Emergency Committee” karşılığı olarak kullanılmıştır.

[2] [Internet] https://www.who.int/news-room/detail/01-05-2020-statement-on-the-third-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19) Erişim:2.5.2020.

[3] “Esseential health services” karşılığı olarak kullanılmıştır.

Kaynak: HASUDER (https://korona.hasuder.org.tr/gunun-konusu-uluslararasi-saglik-tuzugu-2005-acil-durum-onerileri/)


İstanbul Tabip Odasını takip ederek güvenilir bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz

FACEBOOK Facebook'ta beğen TWİTTER Twitter'da takip et INSTAGRAM Instagram'da takip et