Temmuz 2008 - Nisan 2009 dönemi çalışma programı


1- SAĞLIK POLİTİKALARI VE MESLEKİ UYGULAMALAR

Aile Hekimliği ve Sağlıkta Dönüşüm programına ilişkin olarak yapılması planlanan

çalışmalar:

 

o İstanbul’un 2007-2008 verilerinin oluşturulması,

o Hekimlere yönelik stratejilerin belirlenmesi ve hekimlerin bilgilendirilmesi,

o İstanbul’da Aile Hekimliğinin uygulanması durumunda yol açacağı sonuçların kamuoyuna duyurulması;bu konuda bir bilimsel araştırmanın komisyonumuz tarafından planlanarak yürütülmesi,

o SSGSS ve diğer konularda çalışma yapılması.

2-  ÖRGÜTLENME

 

o Pratisyen hekimlerin çalışma alanlarının belirlenerek  alanlara göre dağılımının ortaya çıkarılması,

o Yeni üyeler kazandırılması,

o Birinci basamak temsilci seçimlerinin tamamlanması ve temsilciler kurulu çalışmalarına aktif katılım sağlanarak, pratisyen hekimlerin sorunlarının gündeme getirilmesi

 

3- ÖZLÜK HAKLAR

 

 • Odanın özlük hakları çalışmalarına katılınması,
 • Sendikalaşma çalışmalarının hızlandırılması,
 • Kurumlardan yarım günü aşan hastane sevkli ayrılışlarda döner sermaye ücretlerinden kesinti yapılmasına ilişkin çalışma yürütülmesi.

4- SÜREKLİ EĞİTİM

Alanımıza ait sürekli eğitim çalışmalarını yürüten Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi’ne  katkı verilmesi

· 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi

· Ayda bir Perşembe günleri düzenlenen ‘Pratisyen Hekim Buluşması’ Etkinlikleri

· Kurslar

· Bölgesel Eğitim Günleri düzenlenmesi.

5- MESLEKİ EĞİTİM

Genel Pratisyenlik mesleki eğitim çalışmalarını yürüten TTB Genel Pratisyenlik

Enstitüsü’ne katkı verilmesi

 

 • Yürütülmekte olan Genel Pratisyenlik Geçiş Dönemi Mesleki Eğitim Programı (GDMEP) için Eylül-Ekim ayı içinde yeni eğitim grubu oluşturulması,
 • Kadıköy,Maltepe,Silivri grupları ile İTO’da merkezi olarak yürütülen eğitimlerin sürdürülmesi,
 • Eğitici eğitimlerine katkı verilmesi,
 • TTB GPE genel kurul hazırlıkları.

6- ARAŞTIRMA

 

o Pratisyen hekimleri araştırma yapmaya teşvik etmek için olanak hazırlanması ve sunulması,

o Komisyon olarak İstanbul’da Aile Hekimliğinin yol açabileceği sonuçlar konusunda araştırma yapılması.

7- ODA ETKİNLİKLERİ

Odamızın etkinliklerine katkı verilmesi

 

 • Genel Kurul
 • 14 Mart etkinlikleri
 • Sosyal etkinlikler
 • Diğer genel etkinlikler

8- YAYINLAR

 

Çeşitli yayınlara alanımızla ilgili ve diğer konularda katkı verilmesi

o Hekim Forumu

o Toplum ve Hekim

o STED ( Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi )

o Tıp Dünyası

o Pratisyen

 

9- KURUMSAL İLİŞKİLER

 

Alanımızla ilgili kurumlarla ilişkilerin sürdürülmesi,geliştirilmesi

o TTB Pratisyen Hekimler Kolu

o Pratisyen Hekimlik Derneği

o TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü

o İstanbul Sağlık Müdürlüğü

o Sağlık Grup Başkanlıkları

o Üniversiteler

o Sendikalar

Üyeler

 • Başkan: Dr.Sevinç Özgen
 • Sekreter : Dr.Yeliz Mutlu
 • Üye : Dr. Selma Okkaoğlu
 • Üye : Dr. Hüseyin Demirdizen
 • Üye : Dr. Mustafa Sülkü
 • Üye : Dr. Nihat Şahbaz
 • Üye : Dr. Naciye Demirel
 • Üye : Dr. İsmet Sayman
 • Üye : Dr. Erdoğan Mazmanoğlu
 • Üye : Dr. Yeliz Mutlu Kavak
 • Üye : Dr. Kübra Süer
 • Üye : Dr. Akif Akalın

Toplantı Tutanakları

08.09.2014 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
27.01.2011 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
28.09.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
13.04.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
23.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
02.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
23.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
09.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
03.02.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
19.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
12.01.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
15.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
01.12.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
24.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
10.11.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
21.10.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
13.10.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
7 Ekim 2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı
22.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu toplantı Tutanağı
16.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı
08.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Toplantı Tutanağı
25.08.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı
14.07.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı