İstanbul Tabip Odası Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu

02 Aralık 2023, Cumartesi Saat: 09:00 - 03 Aralık 2023, Pazar Saat: 18:00 2799

Etkinlik Başladı

Memleket hastanelerinden numune hastanelerine, devlet hastanelerinden şehir hastanelerine…

Hükümet tabipliklerinden sağlık merkezlerine, sağlık ocaklarından aile hekimliklerine…

Sıtma, trahom, frengiyle mücadeleden COVID-19’a…

Muayenehanelerden semt dispanserlerine, özel polikliniklerden özel hastane zincirlerine…

Sosyalleştirmeden özelleştirmeye…

Hekimler, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler, hemşireler, ebeler, küçük sıhhat memurları; tekmil sağlıkçılar…

Cumhuriyetin yüzüncü yılında sağlık alanında şimdiye kadar yapılanları/yapılamayanları, yaşananları/yaşanmakta olanları birlikte konuşmak, tartışmak, değerlendirmek için buluşuyoruz.

Geçmişi doğru yorumlayamayanların geleceği doğru okuyamayacağını biliyoruz.

Tarihimizden birlikte öğrenmek, geleceğe birlikte bakabilmek için bütün hekimleri, bütün sağlık çalışanlarını Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumuna bekliyoruz.

Sevgi ve dostlukla.

İSTANBUL TABİP ODASI / İTO SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU

Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları Sempozyumu programı için tıklayınız...