Özel Hekimlik Bürosu

Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını 25 Nisan 2022 gün

“TBMM’de Görüşülen Torba Yasa Hekimlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Neler Getiriyor” Basın Açıklaması Yapıldı

İstanbul Tabip Odası 12 Nisan 2022 Salı günü saat 13.00’te Cağaloğlu Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda “TBMM’de Görüşülen Torba Yasa

Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?

İstanbul Tabip Odası’nda 11 Nisan 2022, Pazartesi günü “Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?” baş

Özel Sektörde Hekim Olmak Kitabı Yayınlandı

Değerli Meslektaşımız,Hekimlerin özel sağlık sektöründe çalışma biçimine ilişkin bir yasal düzenleme daha TBMM’nin gündeminde. Torba yasaya eklenen bir madde ile özel sağlık kurumlarında çalışan hekim

Özel Hekimlikte Çalışma Biçimleri Anketi

Değerli Meslektaşımız,Hekimler özel sağlık sektöründe bordrolu çalışan (4a) ya da şirket-muayenehane sahibi (4b) olarak çalışmaktadır.Özel sağlık sektörü, g

Özel Sağlık Sektöründe Nasıl Çalışmalı? Şirket Kurarak mı? Bordrolu mu?

Değerli Meslektaşımız,Özel sağlık sektöründe çalışan/ çalışmaya başlayacak olan meslektaşlarımız için hazırlanan “Özel Sağlık Sektöründe Nasıl

Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Adı Altında Gündeme Getirilerek, Muayenehane Hekimlerinden Hastalarına İlişkin Sağlık Verilerinin İstenmesi İşleminin Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini kon

2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleş

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kura

TTB- HUV 2022 Katsayıları Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgar

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişil

Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Avrupa Ülkelerinin Uyguladığı Bazı Seyahat Kısıtlamalarının Yarattığı Mağduriyetler Hakkında Girişimde Bulunduk

Uyguladıkları seyahat kısıtlamaları kapsamında, 2 doz Biontech aşısı olunmasını şart koşan Avrupa ülkelerine çeşitli vesilelerle (ders verme, kongre katılımı gibi) seyahat etmek durumunda olan meslekt

TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 23 Haziran 2021 günü TTB’ye üye olan hekimlerin ücretsiz olarak TEBRP veri tabanı kullanabilmesine olanak tanıyan “TEBRP Web ve

ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aşı ve Antiserum Sıcaklık ve Stok Takip Sistemleri’nin (ATS) özel şirketlere ihale edildiğine ilişkin sözlü şikayetler üzerine Halk Sağlığı

TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “hususi damgalı (yeşil) pasaport” kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet

Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi (24-25 Ekim 2020) Kitabı

Değerli Meslektaşımız, Kişisel sağlık verileri bireyleri ve hekimleri doğrudan ilgilendirir. Ancak toplum ve hekimlerin kişisel sağlık verilerine yönelik farkındalığı, olması gerekenin çok

VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Süresi 31 Aralık 2021'e Uzatıldı

Değerli Meslektaşlarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre;Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle V

VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar

İçindekiler VERBİS nedir? VERBİS ne değildir? VERBİS  ile e-Nabız uygulaması birbiri ile ilişkili midir? VERBİS’e kimler kayıt olmalı? VERBİS kaydı için aracı kullanmak gerek

Image Description

Emel Karaman

ohb@istabip.org.tr Tel: 0212 514 02 92 Dahili:121 Fax: 0212 513 37 36

Amaç

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimlerin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,
• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen sorunların ilgili YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,
• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin oluşturulması,
• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi
• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturulması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,
• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.