Hekimlik Uygulamaları Bürosu

ÖNEMLİ DUYURU!

Odamıza,şahsi olarak yapılan veya resmi kurumlar kanalıyla iletilen şikayet başvuruları üzerine oluşturulan inceleme/soruşturma dosyaları ile ilgili bilgilendirmeler, iş yoğunluğu ve daha sağlıklı bir bilgi akışının sağlanabilmesi için 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren telefon ile yapılmayacaktır.

Başvurunuz üzerine oluşturulan dosyalar ile ilgili bilgi talebinizi hub@istabip.org.tr ve hub2@istabip.org.tr adreslerimize iletmeniz durumunda, başvurunuzun aşaması konusunda tarafınıza bilgi verilebilecektir.

Ayrıca, inceleme/soruşturma sonuçlandığında karar taraflara iadeli-taahhütlü posta ile iletilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL TABİP ODASI


Başvuru için bilgilendirme

stanbul Tabip Odası, T.C. Anayasası' nın 135. Maddesinde tarif edildiği üzere, kamu tüzelkişisi niteliğinde bir meslek odasıdır. İstanbul Tabip Odası, 6023 sayılı yasa ile kurulmuştur.

İstanbul Tabip Odası, mesleki disiplin işlevini 6023 sayılı yasanın 29 ve 30. maddeleri başta olmak üzere ilgili maddelerde tarif edildiği biçim ve içerik ile yürütmektedir.

Mesleki Disiplin Uygulamaları, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası anlaşma ve sözleşmelere göre ve onlara uygun içerik ile ve bu düzenlemelerin çizdiği sınırlamalarda yerine getirmeye çalışmaktadır.

Disiplin uygulamaları, hekimlik uygulamaları ile sınırlıdır. Hekimlik uygulaması dışında kalan konular ile ilgili tabip odalarının yetki ve görevi dışında kalması nedeniyle bir işlem yapılmamaktadır.

Mağdur veya vekili tarafından yapılan başvuru titizlikle incelenmekte ve karar verilmektedir. Ancak bu süreç, disiplin yargılaması yapılması nedeniyle zaman almaktadır. Bu zamanın kısaltılabilmesi için şikâyet edenlerin dosyanın oluşturulmasında katkı sunmaları, belge ve bilgilerin toplanması için çaba sarf etmeleri gereklidir.

Başvuruların olabildiği kadar kısa sürede yanıtlanabilmesi ve kararın çıkabilmesi için şu konulara dikkat edilmelidir:

1- Başvuranın adı soyadı, mağdur değilse yakınlık derecesi yazılır.

2- Tarih ve yer belirtilerek olay kısa ve net ifadelerle anlatılır, zarar belirtilir,

3- Talep yazılır, biliniyorsa şikâyet edilen hekimin/hekimlerin ismi yazılmalıdır.

4- İnceleme dosyasının taraflara açık yürütülmesi nedeniyle var ise gizlilik talebi mutlaka ifade edilmelidir.

5- Mağduriyete neden olan olay öncesi, mağduriyeti ortaya çıkaran olay ve mağduriyetten sonrası tıbbi durumu ile ilgili tüm belge, bilgi, tahlil, filim benzeri tüm kanıtların, var ise tanıkların isimlerinin bildirilmesi gereklidir. Bu belge ve bilgiler yok ise olmaması nedeni ve nereden alınabileceği ifade edilmelidir.

Karar oluşması, var olan belge ve bilgiler temel alınarak oluşturulmaktadır. Cezai işlem yapılması, kusurun kanıtlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle dosyanın akla, vicdana ve bilime uygun sonlanabilmesinde şikayet edenlerin katkılarının çok önemli olduğunu hatırlatırız.


Büro Hakkında

Büro, hekimlik uygulamaları konusunda, İstanbul Tabip Odası'nda hekimlik mesleğine yakışır kurumsal, sistematik ve disiplinli bir uygulama başlatılması amacıyla, 16.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Hekimlik Uygulamaları Bürosu, tıbbi deontoloji, hekim hakları ve hasta hakları açısından yansız, titiz ve hassas bir çalışmayı gerektiren bir alanda görev yapmaktadır.

Büronun amacı, hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu'na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip etmek; tüm meslektaşlarımıza sağlık mevzuatı ile ilgili danışmanlık yapmak olup, mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları yapmak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedeflerimizdir.

Ayrıca, hekimlere yönelik şiddet başvurularının kabul edilerek gerekli yönlendirmelerin yapıldığı Büro’da danışman olarak görev yapan 1 hekim ve sekretarya görevini yerine getiren 2 personelden oluşmaktadır.

ORTAK AMACIMIZ İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİ KORUMAKTIR.